Alle tools

Samenspel

In dit simulatiespel werken directie en medewerkers samen aan agressie-cases. Ze krijgen meer inzicht in elkaars rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen op het vlak van omgaan met agressie. Ook worden de communicatielijnen duidelijker.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: Min. 12 – max 20. Maak subgroepen van max. 6 personen met verschillende functies

Duur: 3 uur

Materiaal:

  • Evenveel herkenbare casussen over agressie situaties als er subgroepen zijn
  • Flipoverpapier

Opwarmers

Werkwijze

Stap 1: Geef elke groep een uitgeschreven agressie-casus en wijs elke groep een functie uit de organisatie toe

Bijvoorbeeld directie, leidinggevende, agressiecoach, preventieadviseur, maatschappelijk werker, opvoeder/begeleider, klusjesman, therapeut, cliënt, ouder… 

Stap 2. De groepen kruipen in de huid van de hun toegewezen functie

Ze noteren elk op de flap wat die persoon vanuit die functie moet doen en weten in verband met de case. En ook welke info en acties zij verwachten en nodig hebben van de andere functies.

Stap 3. Elke groep schuift zijn casus met bijhorende notities door naar de naburige tafel

Elke groep bekijkt de nieuwe case en de nota’s opnieuw vanuit de hun toegewezen functie. 
Ze noteren pro’s, contra’s en opmerkingen op de flap. 

Dit gaat door tot alle casussen door alle groepen en functies uitgewerkt zijn.

Stap 4. Maak een samenvatting van de laatste casus

Elke groep maakt bij de laatste casus een samenvatting van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en verduidelijkt de communicatielijnen aan de hand van een schema.

Stap 5. Elk groep stelt de opbrengst van de oefening aan de ganse groep voor
Stap 6. Neem de resultaten en belangrijkste discussiepunten mee naar de werkgroep agressie
Bron: Instituut voor Pyschotrauma (IVP) - Nederland