Alle tools

Charter rond de aanpak van ongewenst seksueel gedrag in de Gezinszorg

In de sector gezinszorg spraken werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak af rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis. De gezinszorg is daarmee een van de eerste sectoren die zo’n sectoraal plan vastleggen. De sociale partners ondertekenden het charter officieel tijdens een startevent op 24/05/22. 

beleidstekst

In de sector gezinszorg zijn meer dan 30.000 medewerkers actief bij de diensten voor gezinszorg. Zij bieden jaarlijks ondersteuning aan meer dan 200.000 gezinnen. Medewerkers van de diensten voor gezinszorg werken in de woning van hun cliënten en hebben hierdoor een specifiek risico om geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. De welzijnsmeting van april 2019 en een vakbondsenquête uit 2017 waren de aanleiding om hier als sector preventief verder op in te zetten.

De 3 vakbonden en Zorggezind, de koepelorganisatie van de diensten voor gezinszorg, beslisten om de aanpak rond deze problematiek te versterken met de ondertekening van een nieuw charter ‘ongewenst seksueel gedrag op het werk’. De ondertekening van het charter is niet meer dan een logische stap in het verder maximaal beschermen van de medewerkers. Het charter is een versterking van reeds bestaande initiatieven in het engagement naar een veilige werkomgeving.

Afbeelding
charter grensoverschrijdend gedrag gezinszorg
Download het bestand