Omgaan met agressie in je organisatie

Pak agressie aan met een beleid. Een beleid met aandacht voor preventie, interventie, opvang, nazorg en herstel. En leer uit de incidenten die zich voordoen. Zo pak je agressief gedrag integraal en structureel aan.

Lees hier meer over hoe je vorm en inhoud geeft aan je beleid.