Het Vormingsfonds voor Gezinszorg (PC 318.02)

De Vlaamse sector van de gezinszorg (paritair comité 318.02) telt een 30.000-tal werknemers en een beperkt aantal grote werkgevers (ca. 33).

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Werkgeversorganisaties

- Effectieve leden Zorggezind: Matthias Lampaert, Mieke Ruys(OV), Marleen Vanhees, Eva Mangelschots, Ann Demeulemeester
- Plaatsvervangende leden Zorggezind: Jannie Hespel, Sonia Van den Branden, Karin Van Mossevelde, Karen Van den Hende, Bart Vandamme

De Werknemersorganisaties

- Effectieve leden:
  ACV-CCVD: Kris Vanautgaerden
  ACLVB: Tommy Jonckheere
  BBTK: Selin Bakistanli en Johan Van Eeghem (V)
  ACV-Puls: Werner Van Mierlo
- Plaatsvervangende leden:
  ACV-CCVD: Katrien Boudrez en Ben Debognies
  ACLVB: Gert Van Hees
  BBTK: Bart Vandamme en Alex Nijs