Kan ik gebruik maken van ICOBA's aanbod?

Op deze website vind je heel wat informatie over grensoverschrijdend en agressief gedrag die voor iedereen toegankelijk is. Al onze tools en materialen kan je kosteloos gebruiken en downloaden. ICOBA organiseert regelmatig (online)uitwisselsessies waar je kosteloos aan kan deelnemen.

Heb je vragen rond grensoverschrijdend en agressief gedrag? Stel ze ons via telefoon of mail. Eender uit welke sector je komt. We trachten je zo goed mogelijk te woord te staan of door te verwijzen. 

Ook kan iedereen kosteloos beroep doen op ons advies bij het ontwikkelen of bijsturen van beleid en op onze feedback op uitgewerkte beleidsteksten. 

Het campagnemateriaal, het vormingsaanbod en langdurige procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een beleid rond grensoverschrijdend en agressief gedrag is kosteloos voor enkele sectoren.

ICOBA's campagnemateriaal

ICOBA' s campagnemateriaal is gratis voor een aantal sectoren die hiervoor via hun Vormingsfonds bijdragen. Staat je organisatie niet in deze lijst, dan betaal je port en ontwikkelkost. 

Vorming en procesbegeleiding

Het ICOBA’s vormingsaanbod en/of de financiële steun voor een procesbegeleiding bij het ontwikkelen van je beleid rond grensoverschrijdend en agressief gedrag is er enkel voor de sectoren die hiervoor via hun Vormingsfonds bijdragen, namelijk:

PC 319.01:  De Vlaamse Opvoedingsinrichtingen en –diensten

 • Gehandicaptenzorg
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Autonome centra voor algemeen welzijnswerk
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

PC 331:  De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidsdiensten

 • Centra geestelijke gezondheidszorg
 • Consultatiebureaus voor het jonge kind
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • Diensten voor adoptie
 • Preventiediensten
 • Centra voor teleonthaal
 • Vertrouwenscentra kindermishandeling
 • Diensten voor onthaalouders
 • Initiatieven voor buitenschoolse opvang
 • Kinderdagverblijven

PC 318.02: De Gezinszorg kan enkel kosteloos beroep doen op dit vormingsaanbod.