Kan ik gebruik maken van ICOBA's aanbod?

Op deze website vind je heel wat informatie over agressie die voor iedereen toegankelijk is.

ICOBA’s vormingsaanbod, advies en financiële steun voor een begeleiding bij de ontwikkeling van je agressiebeleid is er enkel voor:

PC 319.01:  De Vlaamse Opvoedings- en HuisvestingsInrichtingen en –diensten

 • Gehandicaptenzorg
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Autonome centra voor algemeen welzijnswerk
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • Sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

PC 331:  De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidsdiensten

 • Centra geestelijke gezondheidszorg
 • Consultatiebureaus voor het jonge kind
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • Diensten voor adoptie
 • Preventiediensten
 • Centra voor teleonthaal
 • Vertrouwenscentra kindermishandeling
 • Diensten voor onthaalouders
 • Initiatieven voor buitenschoolse opvang
 • Kinderdagverblijven