ICOBA's beleidskader

ICOBA maakt deel uit van VIVO vzw. Onze opdrachtgevers zijn de beheerscomités van de

- Vlaamse Sociale Fondsen  voor de

  • Opvoedingsinrichtingen (PC 319.01)
  • Socioculturele sector (PC 329.01)
  • Welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

- Vlaamse Vormingsfondsen voor de

  • Gezinszorg (PC 318.02)
  • Maatwerkbedrijven (PC 327.01)

Zij bepalen het grote kader, de randvoorwaarden en volgen de werking van zowel team als stuurgroep op. De stuurgroep ondersteunt ICOBA inhoudelijk.