Teamondersteuning na agressie

Een ernstig agressie-incident kan een team erg onder druk zetten. Raakt het team niet meer op dreef, dan kan ondersteuning door een professional nodig zijn. ICOBA komt langs om dit samen met het team uit te zoeken. Exclusief voor de opvoedingssector.

In de nasleep van een incident

Na een ernstig agressie-incident gaat er soms een schokgolf door de organisatie.

De eerste zorgen eisen de aandacht op van de directie en leidinggevenden: verwittig de verzekeringen, voorzie opvang en nazorg van alle betrokken partijen, waak over de continuïteit van de werking.

Al snel komen er vragen over het verderzetten van de hulp- of dienstverlening, is een analyse nodig van het incident en wil je de context van je cliënt informeren. In sommige gevallen kom je in aanraking met de pers en mogelijks ook de politie.

Team op de rails

Het getroffen team ligt lam en medewerkers weten niet hoe verder. Teamleden blijven achter met veel vragen. Hoe krijg je als organisatie iedereen weer op de been? Hoe zet je een team terug op de rails?

ICOBA kan helpen door de bomen het bos weer te zien. Tijdens een intakegesprek met het team halen we de vragen en bezorgdheden naar de oppervlakte. We zoeken samen wat het team en de organisatie zelf kan en bekijken of er meer specifieke ondersteuning nodig is. ICOBA geeft inspiratie over tools en instrumenten en doet suggesties naar externe hulp.