Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

De Vlaamse welzijns – en gezondheidssector (paritair comité 331) is op te delen in 2 subsectoren: de kinderopvang en de GezondheidsInstellingen en –diensten (GID).
De sector stelt met een 1000-tal organisaties ongeveer 13202 mensen te werk waarvan ongeveer 13 000 in de kinderopvang.

Over welke organisaties gaat het?

De kinderopvang
 • Diensten voor onthaalouders
 • Initiatieven voor buitenschoolse opvang
 • Kinderdagverblijven
De gezondheidsinstellingen en -diensten
 • Centra geestelijke gezondheidszorg
 • Consultatiebureaus voor het jonge kind
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • Diensten voor adoptie
 • Preventiediensten
 • Centra voor teleonthaal
 • Vertrouwenscentra kindermishandeling

Raad van Beheer

De raad van beheer bestaat uit 14 leden van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties
 • Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle, Veerle Degrande en Madeleen de Roo (V)
 • SOM: Marleen Roesbeke, Katleen Franssen en Ingrid De Kelver
 • Zorgnet Icuro: Gorik Kaesemans
Werknemersorganisaties
 • ACLVB: Tommy Jonckheere   
 • BBTK: Evert Persoon, Selin Bakistanli en Dimitri Govers
 • ACV Puls: Mark Selleslach, Bert Spitaels en Nathalie Winters (OV)