Het Sociaal Fonds voor de opvoedingsinrichtingen (PC 319.01)

De sector van het paritair comité 319.01 omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, de begeleiding en de ondersteuning van een divers doelpubliek (waaronder kinderen, gehandicapten, jongeren, ouderen en gezinnen).

De sector stelt met een 420-tal vzw’s ongeveer 43 000 mensen te werk, waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptensector.

Over welke organisaties gaat het?

  • Gehandicaptenzorg
  • Bijzondere jeugdbijstand
  • Autonome centra voor algemeen welzijnswerk
  • Centra voor integrale gezinszorg
  • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties
  • Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle, Veerle Degrande (V) en Joke De vos
  • SOM: Marleen Roesbeke en Ingrid De Kelver
Werknemersorganisaties
  • ACLVB: Tommy Jonckheere      
  • BBTK: Evert Persoon (OV) en Selin Bekastanli
  • ACV Puls: Mark Selleslach en Michael Vandenbroucke