Andere subsidiekanalen

Er zijn verschillende manieren om kosteloos vorming en opleiding rond diverse thema’s voor je medewerkers te organiseren.

Zie je door het subsidiebos de bomen niet meer? Hierbij een aanzet om je wegwijs te maken.

Werk je in de Vlaamse social-profitsector? Bij VIVO volg je gratis opleiding in open aanbod rond andere thema’s dan agressie, krijg je jaarlijks een vormingsbudget en kan je vorming organiseren in company voor een team, een ploeg, een groep ...

Ontdek het aanbod

Elke Vlaamse social-profitsector heeft een eigen vormingsfonds dat inspeelt op de noden van haar medewerkers. De Vlaamse vormingsfondsen werken nauw samen met VIVO om de verschillende vormingsinitiatieven te stroomlijnen. Ontdek het aanbod voor jouw sector.

Werk je in de federale social-profitsector?

Dan heb je gratis toegang tot een groot aantal opleidingen in heel België, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de sector. Hiervoor is Fe-Bi jouw toegangspoort.

Geld nodig voor een mooi project in je organisatie? Lanceer je wens en het bedrag dat je nodig hebt via sociale media, je website of andere kanalen.

Steunactie helpt de social-profit met fondsenwerving en geldinzamelacties. Je kan makkelijk jouw actie starten.

Agentschap Innoveren en ondernemen : een bedrijfsadviseur geeft gratis advies op maat om je ideeën en plannen af te toetsen. In de Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en ondernemen kan je filteren op steunmaatregelen.

Hefboom, de vzw voor sociaal en duurzaam ondernemen is de schakel tussen investeerders en professionele initiatieven in de social-profit en ondersteunt via audit, advies, begeleiding en coaching.

De Koning Boudewijnstichting versterkt het engagement van organisaties door financiële steun maar ook via opleiding, begeleiding…

De Nationale Loterij zet haar ouders onder verschillende acties in de vorm van subsidies .

De warmste week is de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, de week voor Kerst.

Het Europees Sociaal Fonds lanceert oproepen voor projecten die zij financieren via subsidies.

Trividend geeft gratis advies aan en financiert onder andere bedrijven die kansengroepen tewerkstellen.

Cera geeft financiële steun aan feitelijke verenigingen en vzw’s. Een adviesraad beslist welke projecten steun krijgen voor welk bedrag.

Hart voor Handicap - De Genereuzen wil de kloof tussen personen met en zonder beperking doorbreken via ontmoetingen. Ze maken concreet werk van inclusie.

JINT vzw is het nationaal agentschap voor het Erasmus+: Youth in Action projgramma in Vlaanderen. Je kan een projectvoorstel indienen dat gericht is op projecten van en voor jongeren, jeugdwerk- en jongerenorganisaties in de vrije tijd