Afbeelding
Evelien Vanderstraeten

Evelien Vanderstraeten

ICOBA medewerker & contactpersoon kinderopvang en de gezondheidsinstellingen en -diensten

Omgaan met agressief gedrag was en is de leidraad doorheen mijn carrière. Werken met mensen stond steeds centraal. In 2022 ben ik dan ook vol goesting gestart bij ICOBA.

Behoor je tot de sector van de kinderopvang of de gezondheidsinstellingen en -diensten (GID)? Dan ben ik jouw contactpersoon. Verder kan je steeds bij mij terecht voor vragen rond feedback op beleidsmateriaal, uitwisselsessies en het open vormingsaanbod voor de Gezinszorg.

Studies

In 2012 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Vrije Universiteit Brussel.

Werkervaring

Omgaan met agressief gedrag is steeds een leidraad geweest doorheen mijn carrière. Na een stage in het gevangeniswezen ging ik aan de slag als begeleider in een dagcentrum voor volwassenen met een psychosegevoeligheid of autisme. Hier heb ik vijf jaar lang intensief gewerkt met een doelgroep met een hoge verzorgingsnood. Een zeer boeiende en intense job.

Vervolgens maakte ik de ommezwaai naar job-en bedrijfscoaching, om te eindigen bij VIVO.

Diverse omzwervingen met als verbindend thema: ‘de mens’ in al zijn of haar facetten en altijd binnen de uitdagende Brusselse stedelijke context.

Waarom deze job?

Werken met mensen heeft steeds centraal gestaan. Of het nu ging om het begeleiden van kwetsbare personen tijdens hun dagactiviteiten of het coachen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking: mensen helpen.

Na jaren in de praktijk, was de tijd rijp om vanuit een meer overkoepelende visie te werken rond diverse thema’s. Bij VIVO lag de focus oorspronkelijk op duaal leren.

Toen bij ICOBA een plekje vrijkwam, heb ik geen seconde getwijfeld: dit moest ik doen. Ik ben dan ook zeer blij dat ik vanaf nu organisaties en hun medewerkers mee handvaten kan aanreiken in het omgaan met agressief gedrag. En zo ondersteuning kan bieden waar nodig.