Spreek je engagement uit om agressie aan te pakken

Medewerkers die grensoverschrijdend of agressief gedrag meemaken, hebben de onvoorwaardelijke steun nodig van hun leidinggevende en directie. Formaliseer die steun in een intentieverklaring. Dat kan op papier. Nog beter is het als de directie haar steun mondeling uitspreekt, bijvoorbeeld tijdens een personeelsvergadering of een startdag rond het thema.

Tips voor een goede intentieverklaring

Zorg inhoudelijk voor een goede mix van feiten, visie, doelgerichtheid en menselijkheid:

  • Geef informatie. Bespreek eerlijk de problemen en de gevolgen.
  • Grijp dat aan om je visie kracht bij te zetten. Geef aan dat verandering nodig is en in welke richting die moet gaan. Zeg wat je als directie gaat doen om de nodige verandering mogelijk te maken.
  • Moedig medewerkers aan om mee te werken. Laat zien dat je hun inbreng in het proces belangrijk vindt.
  • Speel in op de zorgen en de behoeften van je medewerkers en je doelgroep. Toon dat je hun situatie, hun onzekerheid en hun hoop kent. Pas als mensen zich emotioneel bevestigd voelen, staan ze meer open voor een gesprek over wat, hoe, wanneer en door wie.

Een voorbeeld van een intentieverklaring

De algemene coördinator van De Poort vzw verwoordde het tijdens een teamdag zo:

“In onze job begeleiden en helpen we mensen. In ons dagelijks handelen krijgen we jammer genoeg te maken met verschillende vormen van agressief gedrag. Tijdens onthaalmomenten, individuele gesprekken, het uitvoeren van karweien, aan de telefoon, iedereen wordt er aan blootgesteld."

"Vanuit het beleid nemen we dit serieus. Iedereen verdient een respectvolle benadering. Medewerkers én cliënten.  
We vinden dat iedereen agressief gedrag moet kunnen voorkomen en er gepast op moet kunnen reageren. Maar bovenal moet iedereen een veilig gevoel hebben wanneer ze naar hier komen. Daarom willen we voor De Poort een agressiebeleid uitschrijven."

"De mensen van Icoba begeleiden organisaties hierin. Ze gaan met jullie aan de slag en polsen naar jullie ideeën over het thema en wat nodig is in onze organisatie om te kunnen spreken over een veilig gevoel. Na deze input stopt het niet. Bedoeling is dat het beleid rond integriteit en grenzen verder vorm krijgt. Daarom installeren we een werkgroep. We spraken hiervoor al enkele medewerkers aan. Stel je zeker kandidaat als jij ook wil meewerken.”