ICOBA's opdracht

Waarom bestaat ICOBA?

Icoba wil de veiligheid en het welzijn van medewerkers en doelgroep bevorderen en zo:

  • bijdragen aan hun ontwikkeling en kwaliteit van werken, leven, spelen en leren.
  • werken in de sociale sector werkbaar en aantrekkelijk houden.
  • bijdragen aan een kwaliteitsvolle en continue hulp- en dienstverlening, ook als het moeilijk loopt.

Hoe realiseert ICOBA haar opdracht?

ICOBA stimuleert en ondersteunt organisaties bij een integrale en structurele aanpak van agressief en grensoverschrijdend gedrag.
ICOBA sensibiliseert en ondersteunt medewerkers in hun veerkracht en competenties om agressief en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren.

Wat biedt ICOBA?

  • kennis- en expertise uitwisseling 
  • informatie, inspirerende praktijken en methodieken
  • kosteloze vorming en begeleiding, afhankelijk van de sectorbijdrage
  • doorlichting, feedback, advies en/of begeleiding bij het uitwerken van (onderdelen van) een beleid rond omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag.