ICOBA's opdracht

De bestaansreden of missie van ICOBA

ICOBA stimuleert en ondersteunt een integrale en structurele aanpak van agressief gedrag binnen de social-profitsector. Om zo:

  • de veiligheid en het welzijn van medewerkers en cliënten te bevorderen.
  • bij te dragen aan hun ontwikkeling en de kwaliteit van werken en leven.
  • werken in de sociale sector werkbaar en aantrekkelijk te houden.
  • bij te dragen aan een kwaliteitsvolle en continue hulp- en dienstverlening, ook als het moeilijk loopt.

Hoe realiseert ICOBA haar opdracht?

ICOBA sensibiliseert en ondersteunt medewerkers en organisaties in hun veerkracht, competenties en beleidsontwikkeling om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren. Dit door:

  • kosteloze vorming en begeleiding te voorzien
  • kennis- en expertise uitwisseling te bevorderen
  • informatie, inspirerende praktijken en methodieken te verzamelen en te verspreiden
  • doorlichting, feedback, advies en/of (proces) begeleiding aan te bieden bij het uitwerken van (onderdelen van) een agressiebeleid.