ICOBA's opdracht

Waarom bestaat ICOBA?

Icoba wil de veiligheid en het welzijn van medewerkers en cliënten bevorderen en zo:

  • bijdragen aan hun ontwikkeling en kwaliteit van werken en leven.
  • werken in de sociale sector werkbaar en aantrekkelijk houden.
  • bijdragen aan een kwaliteitsvolle en continue hulp- en dienstverlening, ook als het moeilijk loopt.

Hoe realiseert ICOBA haar opdracht?

ICOBA stimuleert en ondersteunt organisaties bij een integrale en structurele aanpak van agressief gedrag.
ICOBA sensibiliseert en ondersteunt medewerkers in hun veerkracht en competenties om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren.

Wat biedt ICOBA?

  • kosteloze vorming en begeleiding
  • kennis- en expertise uitwisseling 
  • informatie, inspirerende praktijken en methodieken
  • doorlichting, feedback, advies en/of (proces) begeleiding aan te bieden bij het uitwerken van (onderdelen van) een agressiebeleid.