Investeer in een positief leefklimaat

Een positief leefklimaat biedt veiligheid en speelt in op de psychologische basisbehoeften van verbinding, competentie en autonomie van alle betrokkenen.

Ontdek hier welke elementen een goed klimaat omvat en hoe je dat realiseert. Ga er tegelijk vanuit dat er geen pasklare oplossingen zijn en dat je het klimaat steeds creëert samen met je doelgroep.