Maak een agressiebeleid

Een beleid rond omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag houdt in dat je dat gedrag structureel en integraal aanpakt. Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas als omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect.

Lees hieronder meer over het waarom van een beleid rond grensoverschrijdend en agressief gedrag, wat de voorwaarden zijn voor een levend en samenhangend beleid en hoe je een zo'n beleid op poten zet.