Alle nieuws

Gezinszorg pakt seksueel grensoverschrijdend gedrag aan

Werkgevers en werknemers in de gezinszorg samen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo titelde het startevent van 24 mei 2022 in Brussel. De sociale partners ondertekenden plechtig het charter rond de aanpak van ongewenst seksueel gedrag tijdens het werk bij mensen thuis in de diensten voor Gezinszorg. ICOBA was ook van de partij.

Werken in een veilige omgeving

De werkgevers en werknemers van de Vlaamse diensten voor gezinszorg willen dat hun medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving. Een plek waar geen ruimte is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De – vaak vrouwelijke – gezinshulpen zijn extra kwetsbaar: ze zijn alleen aan het werk in de woning van cliënten.

Dat dit een specifiek risico is, bleek uit een vakbondsenquête uit 2017 en een welzijnsmeting van april 2019. Daarom namen de 3 vakbonden en Zorggezind, de koepelorganisatie van de diensten voor gezinszorg, initiatief. In 2019 stelden ze samen een charter op rond de aanpak van ongewenst seksueel gedrag tijdens de tewerkstelling aan huis in de diensten voor gezinszorg.

Een primeur voor de Gezinszorg

Met dit charter zijn de sociale partners een van de eersten die het verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie rond de uitbanning van geweld en intimidatie op de werkvloer sectoraal uitvoeren.

Het charter versterkt de bestaande initiatieven in het engagement naar een veilige werkomgeving. En het is tegelijk een leidraad om in iedere dienst voor gezinszorg verder stappen te zetten om het risico te verkleinen én om medewerkers die toch het slachtoffer worden maximaal te ondersteunen.

Na twee jaar coronacrisis konden de sociale partners eindelijk de uitrol van het charter in de schijnwerpers plaatsen. En dat deden ze tijdens het startevent. Leidinggevenden, verzorgenden, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, beleidsmedewerkers en directeurs tekenden present. Het charter werd ondertekend.

Afbeelding
Ondertekening door de sociale partners van het charter tegen SGOG in de gezinszorg

De matrix van ICOBA

ICOBA begeleidde in een eerste deel een uitwisseling tussen de aanwezigen in vier groepen. Welke initiatieven zijn al gangbaar in de organisaties en wie heeft goede praktijken in het omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? En van wat zou er meer mogen zijn?

ICOBA gebruikte hiervoor de matrixmethodiek. Die helpt kijken naar alle niveaus: preventieve maatregelen, reageren op (S)GOG en initiatieven rond zowel opvang, nazorg als herstel.

Er gebeurt al heel wat en er zijn al heel wat inspirerende praktijken aanwezig in de sector Gezinszorg. Dat werd snel duidelijk. Katrijn Ossaer

Wat brengt de toekomst?

ICOBA wil de inspanningen van de sector mee ondersteunen en inspirerende verhalen helpen verspreiden.

Daarnaast hoopt ICOBA ook vorming rond het thema te voorzien en tools en materialen aan te reiken om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen in het signaleren en bespreekbaar maken van SGOG en in het weerbaar reageren op dit gedrag.

ICOBA kreeg de ruimte om haar mogelijk aanbod voor te stellen aan de sector Gezinszorg, die sinds het VIA6 akkoord van 2021 ook beroep kan doen op ICOBA. Hoe dit alles concreet zal verlopen zit nog in de onderhandelingsfase.