Alle tools

Samen leren uit incidenten 2

Inspirerende vragen voor de bespreking en analyse van incidenten waarbij sprake is van persoonlijke bedreiging, fysieke agressie, materiële schade.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: 2 tot 6

Duur: 30 tot 60 min

Werkwijze

Stap 1: Bespreek en analyseer het incident eerst met de betrokkenen

Doe dit eerst met de getroffene(n). En daarna met de veroorzaker. 
Volgende vragen helpen je: 

 • Was het incident te voorspellen?

 • Hoe werd er op signalen van opkomende agressie gereageerd? 

 • Welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen? 

 • Zijn de medewerkers voldoende getraind? 

 • Bestaan er werkinstructies voor dit soort situaties? Zo ja, zijn die opgevolgd? 

 • Werd er assistentie gevraagd of alarm geslagen? Werkte dit? 

 • Hoe verliep de eerste opvang en nazorg? 

 • Is er gehandeld volgens het protocol? 

 • Is de cliënt aangesproken op zijn gedrag?

 • Is er aangifte gedaan? 

 • Is het incident nabesproken met de persoon die het gedrag stelde en met het team?

Stap 2: Trek conclusies en stel een verbeterplan op

Bijvoorbeeld over: 

 • De manier waarop je medewerkers kan voorbereiden op dergelijke situaties.

 • De werkinstructies.

 • Het agressie-protocol.

 • Noodzakelijke maatregelen.

Bron: www.fcb.nl/arbocatalogus/welzijn/agressie/analyse