Omgaan met ongecontroleerde agressie

Het is belangrijk te weten wanneer je met deze soort agressie te maken hebt. Want eens de controle kwijt, zijn mensen vaak ongekend sterk, niet meer voor rede vatbaar en voelen ze geen pijn. De persoon met agressief gedrag heeft geen oog meer voor jou of de situatie. Daardoor kan jouw veiligheid, die van eventuele derden en die van diegene die agressie gebruikt ernstig in het gedrang komen. Vaak is je enige doel hier: schade voorkomen of beperken.

Reageren op ongecontroleerde agressie

1. Schakel hulp in

Van collega’s, politie en/of arts en houd afstand.

2. Let op je eigen veiligheid
  • Zorg voor een veilige uitweg voor jezelf en de ander.
  • Vlucht naar een veilige plek als je voelt dat je zelf geen controle meer hebt over de situatie.
  • Geraak je niet weg? Neem de veiligheidshouding aan.
3. Blijf rustig, neutraal en respectvol
4. Sluit aan bij de persoon

Hij heeft op dit moment de macht en controle over de situatie. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt.

5. Toon dat je niet bedreigend bent
  • Stap achteruit, stel je nederig op en laat de binnenkanten van je handen zien. Je handpalmen laten zien is een onbewust signaal dat je niet bedreigend bent.
  • Toon zeker geen vuisten, dichte handen.
  • Probeer op gelijke ooghoogte blijven, maak je zeker niet groter.
  • Praat rustig en kalm, vertraag.
  • Ga niet in op de inhoud. Ga zeker niet in discussie.
  • Maak zeker geen grappen of vervelende opmerkingen.
6. Beperk of verwijder prikkels die de spanning doen toenemen

Denk aan onaangename prikkels in de fysieke omgeving (warmte, drukte, teveel lawaai) en de sociale omgeving (groepsprocessen)

7. Probeer de persoon naar een veilige omgeving te loodsen of te lokken.
8. Zet vrijheidsbeperkende maatregelen in als de veiligheid duidelijk in het gedrang is en je daarvoor opgeleid bent
9. Heeft dit alles geen effect, kan je geen contact maken en/of escaleert de situatie?

Zorg dan in de eerste plaats voor je eigen veiligheid en die van omstaanders. Laat de agressieve persoon alleen, breng alle andere aanwezigen naar een veilige plaats en wacht op de ingeroepen politiebijstand

10. Laat de persoon in extreme situaties overbrengen naar spoed

Met een ambulance onder toezicht van een (MUG)arts. Voorzie eventueel in toezicht.