Hoe verloopt ongecontroleerd agressief gedrag?

Bij ongecontroleerd grensoverschrijdend of agressief gedrag wordt de grensoverschrijding of agressie ongeremd en ongecontroleerd geuit. Vaak ontstaat het vanuit een ziektebeeld of middelengebruik. Het gedrag en adrenalinepeil bij de dader kent een grillig verloop.

Ongeremd en ongecontroleerd

Bij ongecontroleerd  grensoverschrijdend en agressief  gedrag wordt de grensoverschrijding of agressie ongeremd geuit. De dader heeft geen controle (meer) over het eigen gedrag. Misschien is er net iets heel traumatisch gebeurd en zijn de emoties zo overweldigend, dat de persoon volledig uit zijn dak gaat. Maar soms lijkt er geen logische reden te zijn voor de zware grensoverschrijdende of agressieve uitval. Vaak ontstaat het vanuit een bepaald ziektebeeld (hersenletsel, genetische afwijking, psychiatrische aandoening, dementie…) of door middelengebruik (medicatie, alcohol, drugs…).

Ongeremd agressief gedrag kent een grillig verloop

Traumatische ervaringen, onverwacht heel slecht nieuws vernemen of hevige pijn kunnen leiden tot extreme emoties, uitgedrukt met plots grensoverschrijdend of agressief gedrag.

Onvoorspelbaar en niet voor rede vatbaar

Het is belangrijk dat je herkent wanneer je met deze soort grensoverschrijding of agressie te maken hebt. Want eens de controle kwijt, zijn mensen vaak ongekend sterk en voelen ze geen pijn. In dat geval heb je weinig of geen directe invloed op de persoon. Het verloop van het gestelde gedrag is heel onvoorspelbaar. De daderis niet voor rede vatbaar. Hij of zij heeft geen oog meer voor de situatie of voor jouw lot als slachtoffer. Daardoor kan jouw veiligheid, die van eventuele derden en die van de dader zelf plotseling ernstig in het gedrang komen. Vaak is je enige doel hier: schade voorkomen of beperken.

Ongecontroleerde agressie kent een onvoorspelbaar verloop
Ongecontroleerde grensoverschrijding of agressie kent een onvoorspelbaar verloop