Hoe verloopt ongecontroleerd agressief gedrag?

Bij ongecontroleerd agressief gedrag wordt de agressie ongeremd en ongecontroleerd geuit. Vaak ontstaat het vanuit een ziektebeeld of middelengebruik. Het gedrag en adrenalinepeil bij de dader kent een grillig verloop.

Ongeremd en ongecontroleerd

Bij ongecontroleerde agressie wordt de agressie ongeremd geuit. De agressor heeft geen controle (meer) over zijn eigen gedrag. Misschien is er net iets heel traumatisch gebeurd en zijn de emoties zo overweldigend, dat de persoon volledig uit zijn dak gaat. Maar soms lijkt er geen logische reden te zijn voor de zware agressieve uitval. Vaak ontstaat het vanuit een bepaald ziektebeeld (hersenletsel, genetische afwijking, psychiatrische aandoening, dementie…) of door middelengebruik (medicatie, alcohol, drugs…).

Ongeremd agressief gedrag kent een grillig verloop

Traumatische ervaringen, onverwacht heel slecht nieuws vernemen of hevige pijn kunnen leiden tot extreme emoties, uitgedrukt met plots agressief gedrag.

Onvoorspelbaar en niet voor rede vatbaar

Het is belangrijk dat je herkent wanneer je met deze soort agressie te maken hebt. Want eens de controle kwijt, zijn mensen vaak ongekend sterk en voelen ze geen pijn. In dat geval heb je weinig of geen directe invloed op de persoon. Het verloop van het agressieve gedrag is heel onvoorspelbaar. De agressor is niet voor rede vatbaar. Hij heeft geen oog voor de situatie of voor jouw lot als slachtoffer. Daardoor kan jouw veiligheid, die van eventuele derden en die van de agressor zelf plotseling ernstig in het gedrang komen. Vaak is je enige doel hier: schade voorkomen of beperken.

Ongecontroleerde agressie kent een onvoorspelbaar verloop
Ongecontroleerde agressie kent een onvoorspelbaar verloop