Hoe verloopt een agressie-incident vanuit emoties of frustraties?

Dit onderscheid maakt een belangrijk verschil voor je reactie. Reageer je op acute agressie? Agressief gedrag vanuit emoties of frustraties kent een duidelijk verloop. De emoties stapelen zich op, de persoon verliest de controle en de bom ontploft. Het gedrag en adrenaline peil bij de dader verloopt volgens een Gauss-curve met mogelijke uitschieters.

Frustratie stapelt op

Frustratieagressie is een aanval of verdediging vanuit opgestapelde frustratie, gevoelens van onmacht, ontgoocheling, ergernis of gekwetstheid.  

De frustratie kan een tijdje opstapelen en naar aanleiding van een ogenschijnlijk klein feit ineens heel groot worden. De persoon verliest de controle over de situatie en de emotionele bom ontploft. Dat kan in de vorm van bv. schelden, roepen, tieren, brullen, smijten met voorwerpen, kapotmaken van materiaal, spugen en slaan naar personen.  

Agressief gedrag vanuit emoties of frustraties is een spontane en ongecontroleerde en dus onvoorspelbare reactie, die iedereen kan overkomen. Het is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Het belangrijkste kenmerk is de echte, onvervalste boosheid. Je voelt dit intuïtief aan.

Frustratieagressie stapelt op en ontploft plots
Frustratieagressie stapelt op en ontploft plots

Het gedrag en de adrenalinepeil bij de dader verloopt volgens een Gauss-curve met mogelijke uitschieters. 

Luister naar de oorzaak

Bij frustratieagressie is er altijd een oorzaak. De agressor benoemt ze in de uitbarsting. Bij deze agressie is het de kunst om goed te luisteren naar de oorzaak. Meestal ligt de aanleiding voor frustratieagressie in regels, afspraken, begrenzing of gedragscorrectie. 

Het agressieve gedrag kan gericht zijn tegen jou als persoon. Maar even goed krijg je de agressie over je heen omdat jij het systeem, de instelling, de regelgeving of de autoriteit vertegenwoordigt. Of omdat de interactie met jou net die laatste druppel was.