Wat doe je na een risicoanalyse?

Na een risicoanalyse verwerk je de resultaten en deel je jouw analyse. Stel vervolgens prioriteiten en acties.

Verwerk de resultaten

Wacht na een risicoanalyse niet te lang om de resultaten te verwerken. Treuzelen werkt demotiverend: de deelnemers willen resultaten zien. Afhankelijk van de uitkomst kan je nog bijkomende interviews of vragenlijsten plannen. Maak van een risicoanalyse geen dode letter. Neem je risicoanalyse daarom op in het globaal preventieplan en het jaaractieplan. Het globaal preventieplan en het jaaractieplan is verplicht volgens de welzijnswet.

Deel je analyse

Doe dat bijvoorbeeld in een rapport of tijdens een personeelsvergadering. De presentatie alleen al verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De resultaten kenbaar maken is natuurlijk niet voldoende. Bepaal wat je ermee gaat doen.

Stel prioriteiten

Welke doelstellingen wil je bereiken? Welke maatregelen en acties wil je ondernemen?