Inspelen op risicofactoren? Doe de preventiepiramide-check

Je spoorde de risico’s op grensoverschrijdend en agressief gedrag in je organisatie op. Tijd om te bepalen hoe je erop inspeelt. Doorloop daarbij de vijf niveaus van de preventiepiramide.

De preventiepiramide van Johan Deklerck

Afbeelding
 De preventiepiramide van Johan Deklerck,
Preventie van agressie met de piramide van Johan Deklerck’

Neem curatieve maatregelen op niveau vier

Je wil dat incidenten niet verder escaleren en dat de negatieve gevolgen ervan beperkt blijven en goed opgevangen worden.

Op dit niveau reageer je op acute dreiging van grensoverschrijdend en agressief gedrag. En ook op dit gedrag als dusdanig. Vaak gebruikte technieken om de situatie te ontmijnen en om veiligheid te herstellen:

 • Verbale de-escalatietechnieken
 • Persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Time-out  

Zet deze beveiligende maatregelen steeds in tegen een achtergrond van contact en verbondenheid. Maatregelen die hier op inspelen zijn bij voorbeeld:

 • Herstelgesprekken
 • Bemiddeling
 • Opvang en nazorg
 • Sorrygebaren

Beperk specifieke risico’s op niveau drie

Speel in op de rechtstreekse risico’s van grensoverschrijdend en agressief gedrag. Neem maatregelen die risico’s opheffen of verminderen. Heb je weet van bronnen van frustratie bij je doelgroep, bezoekers en medewerkers? Bekijk of je ze kan wegwerken of beperken.

 • Leidt de planning of de dagstructuur in de groep tot onrust? Ga na hoe je die kan aanpassen.
 • Doe je moeilijke gesprekken in een kamer waar je moeilijk uit kan vluchten als het mis zou lopen? Herdenk de inrichting ervan.
 • Is er aan het onthaal een hoger risico op grensoverschrijdend en agressief gedrag? Check of toegangscontrole mogelijk is.

Voorkom risico’s op niveau twee

Je focust hier op algemene preventie. Hier werk je aan een positieve sfeer en richt je je aandacht op het versterken van de mogelijkheden en de draagkracht van mensen en structuren. Zoek naar een breed en positief antwoord op problemen. Zo verdwijnen deze sneller naar de achtergrond. Zet bijvoorbeeld in op:

 • Collegialiteit
 • Continuïteit in de begeleiding
 • Duidelijke regels en afspraken
 • Goede relatie met je doelgroep

Werk aan de onderbouw van je agressiebeleid op niveau één

Hier leg je de fundamenten van je beleid rond omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag. Verbeter de leef- en werkkwaliteit in je organisatie vanuit een positieve oriëntatie. Er is misschien niet altijd een rechtstreekse link met grensoverschrijdend en agressief gedrag en de zaken die je op dit niveau doet. Het loont wel om in te zetten op zaken zoals:

 • Inspraak en participatie
 • Goede communicatiestructuur
 • Ontspanningsmogelijkheden
 • Veilige infrastructuur