Wat is een risicoanalyse?

Met een risicoanalyse kom je te weten hoe het gesteld is met het risico op agressief gedrag in jouw organisatie. Je krijgt zicht op de oorzaken en factoren die het risico op agressief gedrag vergroten en verkleinen. Doe dit zowel op (ped)agogisch vlak als op structureel niveau.

Op pedagogisch vlak

Breng de individuele risicofactoren bij je doelgroep in kaart.

  • Welke factoren lokken grensoverschrijdend gedrag uit of houden het in stand?
  • Wat vertelt het gedrag over onderliggende vragen of behoeften van betrokkenen?
  • Is de reactiewijze aangepast aan het functioneringsniveau van de persoon?

Breng frustraties en stressfactoren van cliënten in kaart. Volg ze op en speel er op in. Zo kan je heel wat agressief gedrag verminderen.

Op structureel niveau

Wil je zicht krijgen op feiten en cijfers? Dan ben je aan het kwantificeren. Wil je weten in welke mate mensen zich veilig voelen in je organisatie en wat zij ervaren als oorzaken van grensoverschrijdend gedrag? Dan ben je aan het kwalificeren.

In een risicoanalyse kan je meerdere elementen combineren of juist één element belichten. Wil je bijvoorbeeld werken aan je infrastructuur om grensoverschrijdend gedrag te beperken? Maak of gebruik dan een instrument dat risicofactoren belicht op bouwkundig of materieel vlak.

Er bestaan ook meer gestructureerde technieken die onder de noemer participatieve risicoanalyse vallen. Bijvoorbeeld de Knipperlichten methode of de Sobane strategie toegepast op psychosociale aspecten.