Voorwaarden voor een procesbegeleiding

Goed omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag veronderstelt een beleid dat je regelmatig evalueert en bijstuurt. Dat is soms zo nieuw voor je of zo complex dat hulp welkom is.

ICOBA biedt financiële steun als je beroep wil doen op een externe procesbegeleider om je agressiebeleid op te zetten of bij te sturen. Ontdek de voorwaarden voor een procesbegeleiding

Wie kan aanvragen?

  • Check hier of jouw organisatie beroep kan doen op ICOBA's aanbod
  • Je organisatie heeft minimum 8 VTE in dienst. 

Twijfel je of je beroep kan doen op het aanbod van ICOBA? Vraag het na bij Katrijn Ossaer. Je vindt haar gegevens onderaan deze pagina.

Wat zijn de basisvoorwaarden?

  • De directie is op de hoogte én betrokken. Hun steun bepaalt de slaagkansen van de samenwerking. Zij zetten het kader uit: begrenzen inhoud, mandaten en middelen.
  • Er is een projectgroep of de bereidheid om er een op te richten waarin zowel medewerkers uit verschillende functies en afdelingen als de doelgroep vertegenwoordigd zijn. Dit garandeert een brede inbreng en een ruim draagvlak voor jouw agressiebeleid.
  • In de projectgroep staat gelijkwaardigheid centraal. Als iedereen zich gerespecteerd en erkend voelt voor zijn inbreng, leveren groepsprocessen optimale resultaten.
  • Er is voldoende arbeidstijd beschikbaar voor de leden van de projectgroep om te werken aan een agressiebeleid.
  • Je organisatie zorgt voor een geschikte locatie voor de overlegmomenten. Mogelijke kosten hiervoor zijn ten laste van je organisatie.
  • Je organisatie levert een output aan ICOBA. Dat kan in de vorm van een: beleidsdocument, procedure, visietekst, methodiek, inspirerende praktijk, een geschreven of gefilmd interview, podcast of artikel. 
    Naar het einde van de begeleiding komt ICOBA bij je langs om te horen hoe het proces liep en om te weten wat je daarvan wil delen met andere organisaties en hoe. ICOBA geeft dat resultaat samen met jou vorm en publiceert het vervolgens.  Bijvoorbeeld als een tool in de toolbox bij ‘materiaal uit de praktijk’, een nieuwsbriefartikel of een video op social media of website.