Alle tools

Wie is het?

Krijg samen zicht op de rollen, taken en verantwoordelijkheden rond het thema ‘omgaan met agresie’. Zo vergroot je de kans dat het beleid uitgevoerd wordt in de praktijk.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: onbeperkt. Maak subgroepen van max. 6 personen.

Duur: 90 minuten

Materiaal:

 • Enveloppen
 • Flipoverpapier
 • Post-its
 • Plakband

Opwarmers:

Werkwijze

Voorbereiding
 • Lijst vooraf alle functies in je organisatie op. 
 • Bepaal per functie de minimale taken en verantwoordelijkheden om goed met agressie om te gaan. Laat je inspireren door ‘Verdeel taken en verantwoordelijkheden'
 • Knip alle functies apart uit en steek ze samen in een envelop. 
 • Knip alle taken en verantwoordelijkheden apart uit en steek ze samen in een andere envelop. 
 • Voorzie voor elke subgroep de 2 enveloppen.
De directie leidt de oefening in
Zet de subgroepen aan het werk

Elke subgroep krijgt:

 • een envelop met de functies
 • een envelop met de taken en verantwoordelijkheden
 • plakband en post-its. 

Geef volgende opdracht: ‘Beslis samen welke taken en verantwoordelijkheden bij welke functie horen. Denk je nog aan andere taken? Schrijf ze op een post-it en plak ze bij de juiste functie.’

Verzamel de resultaten

Hang flipovervellen op in de ruimte en schrijf er telkens één van de functies op. Vraag aan de groepjes om de door hen geselecteerde taken en verantwoordelijkheden bij de juiste functie te hangen. ‘Dubbels’ mogen ze over elkaar plakken. Zo krijg je enerzijds per functie een overzicht van taken en verantwoordelijkheden waar iedereen het over eens is en anderzijds een overzicht waarover discussie is.

Bespreek de taken en verantwoordelijkheden waarover geen consensus is

Vraag waarom de groepjes die taken en verantwoordelijkheden bij die functie plakten.

Voor de taken en verantwoordelijkheden waar geen consensus bereikt wordt, kan de werkgroep agressie een voorstel uitwerken
 
Bron: Combo vzw - Malpertuus