Alle tools

Waar ligt mijn grens? Wanneer verschuift die?

Hoe ga je om met eigen grenzen rond agressie en grensoverschrijdend gedrag? Ontdek je eigen patronen in het verschuiven van je grenzen.
De oefening omvat twee vragen: ‘Waar ligt je grens?’ en ‘Waar trek je je grens?’

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers : max. 20

Duur: 40 à 60 minuten

Materiaal: 

  • Flappen
  • Stiften
  • Bijlage 1 en 2 voor elke deelnemer. Download ze hieronder.

Werkwijze

DEEL 1: Waar ligt je grens?

Deel bijlage 1 uit en geef kort uitleg bij de invultabel. Vraag elke deelnemer de twee kolommen van de tabel voor zichzelf in te vullen.

Maak groepen van 2 à 3 personen en vraag om van gedachten te wisselen.

Doe een nabespreking in grote groep. Stel volgende vragen:

  • Vind je het moeilijk om je grens te voelen? Hoe merk je dat je grens bereikt is?
  • Merk je een verschil tussen het moment waarop jij je grens voelt en het moment waarop jij je grens trekt?
  • Hangt dit af van de context, van wie je grens overschrijdt of van andere factoren?

Variant:

Overloop de situaties uit bijlage 1 en laat deelnemers per situatie in de ruimte plaats nemen op een denkbeeldige lijn van 1 tot 5. Ieder licht telkens kort zijn plaats toe. De plenaire discussie komt pas nadat je alle items overliep. 

DEEL 2: Waar trek je je grens?

Maak groepen van 2 à 3 personen en vraag om op een flap redenen te noteren waarom ze hun grens verschuiven in de situaties met score 2 en 3. 

Merk je dat redenen bedenken niet vlot loopt, deel dan bijlage 2 uit ter inspiratie.

Laat elke groep verslag uitbrengen, inventariseer samen de redenen en laat hier een discussie over op gang komen. Ga samen op zoek naar de oorsprong of oorzaken van deze redenen. Illustreer eventueel met voorbeelden uit eigen ervaringen.

 

Bron: Refleks, cursus omgaan met agressie van cliënten Training van Refleks vzw, Antwerpen, 2001