Alle tools

Samen zuchten en juichen

Creëer positieve energie en vertrouwen in je team door positieve en negatieve punten te benoemen. Bepaal jullie prioriteiten en spreek verbeteracties af.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: min. 3 - max. 12

Duur: 45 minuten

Materiaal: 

  • Flipover met  1 flap “juichen” en 1 flap “zuchten”

  • Stiften

  • Post-its

  • Tape

Opwarmers: 

Werkwijze

1. Elke deelnemer noteert op post-its zijn juich- en zuchtpunten

Iedereen schrijft op wat hem enthousiast maakt in de teamsamenwerking en -overleg en waar hij last van heeft.  

Per nota gebruik je één post-it. 

Vraag naar evenveel juich- als zuchtpunten. Zo moet iedereen over beide aspecten goed nadenken.

2. Elke deelnemer leest om de beurt zijn post-its voor en plakt ze op de flappen.

Cluster ze zoveel mogelijk.

3. Elke deelnemer geeft op beide flappen punten aan die clusters waarvan hij vindt dat ze verbeterd of versterkt moeten worden

Geef telkens 5 punten aan de belangrijkste cluster, 4 punten aan de volgende enzovoort. 

Tel de punten bij de verschillende items op en bepaal zo de prioriteiten.

4. Maak subgroepjes van 2 à 3 personen om 15 minuten met één van de prioriteiten aan de slag te gaan

Geef elk groepje volgende vragen mee en vraag om de antwoorden op een flap te schrijven:

  • Hoe komt het dat de cluster versterking nodig heeft?

  • Wat gebeurt er als we hier verder niets mee doen?

  • Waarom is actie hier zo belangrijk?

5. Elke subgroep licht kort zijn antwoorden toe
6. Zoek samen naar mogelijke verbeteracties en stel een actieplan op

Andere aanpak nodig?

Gebruik ‘Het verbeterbord’ voor een andere aanpak van frustratiepunten.

Bron: Steeds beter sessie - Samen werken aan verbetering. Uitgegeven door Staz.