Alle tools

Prikkeldraad XSmall

Sta stil bij je persoonlijke en professionele grenzen en die van je teamleden. Ga na in welke mate grenzen evolueren tijdens de loopbaan. Worden grenzen verlegd?

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: min3. – max. 6

Duur: 45 minuten

Materiaal:

 • Post-its, eventueel voor elke deelnemer in een andere kleur

 • Een groot vel papier waarop een prikkeldraad is getekend.

Werkwijze

Stap 1. Persoonlijke grens

Ieder noteert in stilte zoveel mogelijk concrete gedragingen waarvan hij of zij vindt dat ze lastig of agressief zijn. Noteer elk gedrag op een aparte post-it.
Wat pik je niet? Wat raakt je?

Stap 2. Professionele grens

Toon het vel papier waarop de prikkeldraad is getekend en leg uit:

 • Op deze poster is de prikkeldraad je professionele grens, de grens die bepaalt wanneer jij reageert op het werk.

 • Overloop in stilte je post-its. Ga voor elk gedrag na: als dit gedrag zich zou voordoen op het werk, hoe zou ik dan reageren?

  • Zou je het gedrag laten zijn of aanmoedigen? Zet het dan onder de prikkeldraad in de groene zone.

  • Zou je optreden? Zet het dan in de gele, rode of zwarte zone afhankelijk van hoe ernstig je het gedrag vindt en/of hoe straf je reactie zou zijn.

 • Zet op elke post-it GR (groen), GE (geel), R (rood), Z (zwart) om een zone aan te geven.

Stap 3: Plenaire bespreking.

Laat een deelnemer één van zijn of haar post-its op de poster plakken en vraag om te verduidelijken.
Stel volgende vragen:

 • Heb je dit gedrag in je professionele carrière steeds op deze plek geplakt?

 • Zo nee, waar plakte het vroeger en wat maakt dat je je grens verlegde?

 • Vind je dit een positieve evolutie?

 • Zo niet, wat heb je nodig om hier mee verder te kunnen?

Vraag of andere deelnemers het net beschreven gedrag ook noteerden en waar zij hun post-it willen plakken. Is dit op dezelfde plek? Waarom wel, waarom niet? 

Stel dezelfde vragen zoals hierboven.

Zorg dat elk gedrag aan bod komt.

Noteer belangrijke uitspraken, noden, vragen en deel ze mee aan de werkgroep agressie, de directie of een ander beleidsorgaan dat met deze info aan de slag kan.

Stap 4: Hou de prikkeldraadposter met de geplakte post-its goed bij en herhaal deze oefening jaarlijks met je team

 

Graag meer uitleg bij de poster?

Download het bestand