Alle tools

Over de streep

Geef de groep zicht op wie de anderen zijn en wie wat meemaakt tijdens het werk.
Thema’s die anders niet aan bod komen, komen naar boven en deelnemers ontdekken dat ze vaak niet de enige zijn die met bepaalde situaties of gevoelens worstelen.

methodiek

Praktisch

Aantal: onbeperkt

Duur: minstens 15 minuten

Materiaal:

 • Voldoende ruim lokaal, meubels aan de kant.
 • Zet met tape of krijt een lijn op de grond of een vierkant voor een grote groep.
 • Vink in de bijlage vooraf aan welke vragen je zeker wil stellen. Begin met luchtige vragen zodat de groep gewend geraakt aan het spelsysteem. Wissel nadien af met meer persoonlijke vragen.

Werkwijze

1. Laat iedereen op één meter afstand van de lijn/het vierkant staan.

2. Leg uit

Leg uit dat jij zo dadelijk een vraag stelt en dat daarop elke deelnemer waarvoor de vraag van toepassing is over de streep stapt. Nadien gaat iedereen weer bij elkaar aan dezelfde kant staan.

3. Maak afspraken

Overloop met de groep deze afspraken:

 • De oefening verloopt in stilte.
 • Iedereen volgt het eigen gevoel.
 • We hebben respect voor ieders antwoord.
 • Niet antwoorden is ook oké.
 • Wat tijdens de oefening gebeurt, blijft in deze groep.

4. Start elke vraag met: ‘Loop over de streep als… ‘

5. Doe zelf mee als begeleider.

Zo verlaag je de drempel voor de deelnemers om te reageren.

6. Bespreek na

Voorzie tijd voor de nabespreking. Ook al waren de vragen niet erg persoonlijk, deze oefening kan een impact hebben op de groep. Bied tijd en ruimte aan deelnemers die hun hart willen luchten.
Opgelet: het is niet de bedoeling om over de stellingen en wie er wel of niet over de streep stapte te spreken, wel over de ervaring van het spel.

Deze vragen kunnen helpen:

 • Wat is je opgevallen?
 • Waar ben je verbaasd over?
 • Hoe voelt het als je tot de minderheid behoort?
 • Wil je nog iets vertellen?

 

Bron: www.spelensite.be/spel/over-de-streep