Alle tools

Het agressiebeleidsplan van KOC Sint-Gregorius

Deel 1 bevat een definitie van agressief gedrag, beschrijft een visie op agressiepreventie en -hantering en reikt methodieken en kaders aan die de visie ondersteunen. 

Het plan geeft aan hoe ze cliënten/leerlingen die agressief gedrag stellen, willen ondersteunen en hoe ze hun personeel willen vormen, trainen en opvangen in het voorkomen van en omgaan met agressie.

Deel 2 vertaalt dit naar concrete doelstellingen en actiepunten.

beleidstekst
Afbeelding
De gebruikte kaders en methodieken geplaatst in de preventiepiramide
Download het bestand