KOC Sint-Gregorius

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius is een van de grote voorzieningen onder de koepel van de Broeders Van Liefde. Van Liefde. Het KOC ondersteunt kinderen en jongeren met een beperking in hun groei naar volwassenheid.De campus is gelegen in het groen op de rand van Gent. Het omvat een multifunctioneel centrum (MFC), een lagere school (BuBaO) en een secundaire school (BuSO). Ook volwassenwerking ‘OC De Beweging‘ maakt deel uit van het KOC.

Het MFC heeft een erkenning voor 406 cliënten nRTH en biedt naast verblijf ook mobiele en ambulante begeleiding, dagopvang en dagbesteding.. Ongeveer 320 medewerkers begeleiden en ondersteunen hen op pedagogisch, psychologisch, medisch en paramedisch vlak.

Het MFC omvat :

  • 4 leefgroepen voor jongeren met een auditieve beperking
  • 8 leefgroepen voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS)
  • 5 leefgroepen voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) binnen OV4
  • 7 leefgroepen voor kinderen en jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis (GES)
  • 7 leefgroepen voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperkingen