Alle tools

Bewust van je eigen grenzen bij agressie

Verwerf inzicht in jouw grenzen ten opzichte van onaanvaardbaar gedrag en de gelijkenissen en verschillen tussen jouw grenzen en die van anderen. 

Kom te weten hou jouw standpunt zich verhoudt tot de opvatting en houding van je collega’s, in welke mate en hoe je standpunt veranderde tijdens je beroepsleven.

 

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: onbeperkt

Duur: 40 minuten

Materiaal:

  • Een vragenlijst per deelnemer (zie hieronder).
  • Voeg incidenten of situaties toe eigen aan jouw organisatie.

Opwarmer: grenzen stellen

Werkwijze

1. Elke deelnemer krijgt een lijst met verschillende soorten uitingen van agressie of geweld, met vervolgens verschillende type mensen in verschillende situaties.

De instructie luidt: kruis elk in stilte aan:

  • in de eerste kolom: dat soort gedragingen waarvan jij vindt dat ze binnen de organisatie meestal aanvaardbaar zijn en waarover je een ander niet zou inlichten. Geen gemakkelijke opgave, omdat je in elk afzonderlijk geval kunt argumenteren dat het van de situatie afhangt of van de persoon of misschien van hoe je die dag in je vel zit. De exacte situatie bepaalt immers jouw reactie. Probeer echter aan te geven hoe jij denkt dat je waarschijnlijk zou reageren of van welke reactie je ervaren hebt dat ze kenmerkend is voor jou.
  • in de tweede kolom: alle gedragingen die je niet accepteert.
  • in de derde kolom: alle gedragingen die je in het begin van je loopbaan accepteerde.
  • in de vierde kolom: alle gedragingen die anderen op de afdeling of binnen de organisatie volgens jou toestaan.

2. Instructie na het invullen:

  • Bestudeer voor jezelf de zichtbare verschillen in jouw tolerantieniveau tussen de type aanvallers.
  • Bestudeer daarnaast of er grote verschillen bestaan tussen je vroegere, huidige en wenselijke opstelling.

3. Bespreek en vergelijk vervolgens met anderen in kleine groep.

Download het bestand
Bron: Arbobrochure, bewerking van oefening uit G.M. Breakwell, Omgaan met agressief gedrag