Soorten conflicten

Conflicten zijn er tussen personen, tussen groepen en soms binnenin jezelf. Ze kunnen gaan over verschillende zaken. Er zijn vier soorten conflicten. Sommige gaan over inhoudelijke zaken of over de verdeling van schaarse middelen. Andere gaan over wie het voor het zeggen heeft of over waarden en normen.

Instrumentele conflicten

Het conflict gaat over inhoudelijke zaken. Je verschilt van mening over iets inhoudelijks. Of er is onduidelijkheid over bijvoorbeeld de procedures, de manier van omgaan met de doelgroep, de taakverdeling of de gestelde prioriteiten. Je komt tot een oplossing door duidelijkheid te scheppen. Ofwel via een dialoog tussen de conflicterende partijen, ofwel doordat de leiding knopen doorhakt.

Onderhandelingsconflicten

Bij deze conflicten draait het om de verdeling van schaarse middelen. Denk aan geld, tijd, ruimten, leuke taken of materialen. De ene wilt iets dat de andere ook wilt. Onderhandelen is de weg naar een oplossing. Je zoekt een compromis dat voor ieder aanvaardbaar is.

Machtsconflicten

Wie is de baas? Onenigheid hierover leidt tot een machtsconflict. Over wie het voor het zeggen heeft. Mensen willen soms meer zelfstandigheid dan ze krijgen.

Sociaal-emotionele conflicten

Deze conflicten draaien rond waarden, normen, vertrouwen en aanvaarding. Het wel of niet ervaren van respect of erkenning. Bij dit soort conflicten is het zaak om wantrouwen en gebrek aan respect uit de weg te ruimen. Laat mensen in gesprek over waarden en wat voor hen belangrijk is. Wederzijds begrip bevorderen is de sleutel tot de oplossing.