ICOBA - Het zien van en omgaan met verontrusting over de thuissituatie bij jonge kinderen (0-3)

Met deze vorming leer je om te luisteren naar jouw buikgevoel op een onderbouwde manier, leer je taal geven aan verontrusting en leer je om kinderen, gezinnen, en jouw team op een trauma-sensitieve manier te ondersteunen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 24 juni 2024 09:00 - 17:00 Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis Kantienberg 9 Gent

Programma

Wie met jonge kinderen werkt, komt vroeg of laat met verontrusting in aanraking. Verontrustende signalen ontstaan wanneer we ons zorgen maken over de mogelijk aantasting van de psychische of lichamelijke integriteit van iemand. We spreken over de ‘mogelijke’ aantasting omdat je bij verontrusting vaak niet precies weet of en wat er aan de hand is.

Verontrusting start bij het kunnen, willen en durven uiten van twijfels. Het gaat om moeilijke vragen niet uit de weg gaan, ook al zijn die niet makkelijk te stellen, noch te beantwoorden. Wie met kinderen werkt, heeft veel redenen om die moeilijke stap te zetten. Stress en trauma bij jonge kinderen zijn meestal onzichtbaar. Ze hebben slechts beperkte mogelijkheden om te vertellen over hoe het met hen gaat. Ze zijn aangewezen op hun zorgfiguren voor hun overleving en bescherming, en dus ook om hun emoties en stress een plaats te kunnen geven.

In de opleiding ontdek je het belang van het opmerken en omgaan met verontrusting. Je leert hoe je verontrusting kan opmerken en hoe je daarover kan spreken met ouders en zorgfiguren. En je leert trauma-sensitief aan de slag te gaan met jezelf, je collega’s, ouders en kinderen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Kennisoverdracht, casuïstiek en rollenspel worden met elkaar afgewisseld.

VOOR WIE
Professionals die werken met kinderen van 0-3 in een psychosociale context en de kinderen op regelmatige basis zien (kinderopvang, kind en gezin…).

OVER DE LESGEVER
Serafine Dierickx is klinisch psycholoog, senior onderzoek en kernexpert van het domein Relationele Conflicten binnen het expertisecentrum Resilient People. Ze focust voornamelijk op verschillende vormen van intrafamiliaal geweld zoals partnergeweld en kindermishandeling. Ze draagt bij aan verschillende methodieken die professionals ondersteunen om met geweld om te gaan, zoals trauma-sensitieve zorg en risicotaxatie. Serafine is ook coördinator van het tweejarig postgraduaat Hulpverlening bij kindermishandeling.

Praktisch

Startdatum: 24 jun 2024 | 09:00 - 17:00 Duur: 1 dag Opleider: UC Leuven-Limburg - Expertisecentrum Resilient People
Code vorming: KOP-IC38 Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang