ICOBA - Traumasensitief werken en complex trauma

Met deze vorming krijg je kennis over de thematiek complex trauma, inzichten in de werking van het brein en voeling met een traumasensitieve aanpak om zo escalaties en agressie te ontmijnen en te vermijden.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 27 september 2024 09:30 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Complex trauma is een meervoudige en/of chronische traumatisering in de vroege ontwikkeling, meestal langdurig en interpersoonlijk van aard. Het trauma vindt plaats in relatie tot een primaire verzorgende en omvat fysieke, emotionele en/of opvoedkundige verwaarlozing en kindermishandeling in de prille kindertijd.

Complex trauma heeft dan ook grote gevolgen. Vergelijkbaar met een veenbrand die zich ondergronds uitbreidt, haast onzichtbaar maar heel aanwezig. Als je de brand niet blust, richt die enorme schade aan.
De schade hoeft niet permanent te zijn. Door traumasensitief te werken binnen een begeleiding, een leefgroep, een schoolomgeving… bestaat de kans om trauma’s te ontmantelen en leefsituaties weer leefbaar te maken.

In deze basisvorming spitsen we ons toe op hoe traumatische processen bij kinderen en jongeren tot stand komen. We staan stil bij hoe dit zich uit en geven tips en tricks in het omgaan met kinderen met (complex) trauma. De reis neemt je mee doorheen een theoretisch kader waarin we stilstaan bij:
• Stress en de verschillende types trauma
• Window of Tolerance
• De werking van het brein
• Impact van trauma op het brein en ontwikkeling
• Traumatriggers
• Theoretisch kader van Bruce Perry
• Traumasensitieve aanpak
• veiligheid
• omgaan met en afstemmen op gevoelens
• omgaan met gedrag
• gezonde verbindingen en identiteit
• in groep
• zelfzorg
We landen bij de eigen praktijk en gaan in op de noden, casusbesprekingen of intervisievragen van de deelnemers.

Met deze vorming willen we mensen rondom kinderen en jongeren een traumabril opzetten zodat er meer aandacht komt voor de noden en de onzichtbare koffer van kinderen en jongeren. Met deze aanpak kunnen we escalaties ontmijnen en agressie vermijden.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Vorming aan de hand van theoretisch kader, filmpjes en enkele oefeningen.

VOOR WIE
Iedereen die in aanraking komt met kinderen en jongeren: hulpverleners, kinderverzorgers, …

OVER DE LESGEVER
Kim Peeters is deskundige ‘Complex trauma’ en ‘Justitiële jongeren’. Voor de vorming in Antwerpen doet Kim beroep op experten rond complex trauma uit het brede werkveld . Voor de vorming in Vlaams-Brabant werkt ze samen met experten binnen het netwerk geestelijke gezondheid van die provincie om regionale afstemming te garanderen.

Praktisch

Startdatum: 27 sep 2024 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: PANGG 0-18
Code vorming: 319GID-IC32 Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector