ICOBA - Opleiding tot herstelcoach naar aanleiding van conflict of agressie - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je zorgvuldig omgaan met impact na incidenten en hoe je hierdoor bijdraagt tot een ondersteuningsklimaat in je organisatie waarin aandacht voor herstelprocessen deel uitmaakt van de organisatiecultuur.

Programma

Erg veel organisaties in de hulp- en dienstverlening krijgen te maken met agressie op het werk. Dit kan gaan van conflicten en agressie bij een begeleider, tussen cliënten, patiënten en begeleiding, tussen cliënten of patiënten onderling, tussen derden... Deze opleiding richt zich op het herstel na conflicten en agressie.

Conflicten en agressie zijn uitdrukkingen van behoeften en noden, maar dan op een erg ongelukkige en eerder destructieve manier. Herstel na conflicten en agressie gaat over het zichtbaar maken wat die onderliggende behoeften van beide partijen net zijn en hoe daarmee kan omgegaan worden.

Een herstelcoach kan het herstelproces van verschillende partijen ondersteunen, waardoor er terug ruimte komt voor mogelijkheden, verandering en groei.
In de opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

We ontdekken
• De fases en mechanismen van agressie en conflicten.
• De betekenis van herstel, waarom herstel steeds nodig is en de fases in een herstelproces.
• Het belang van conflicten vroegtijdig te vertalen naar noden en behoeften.

We oefenen in
• Het voeren van individuele opvanggesprekken.
• Vaardigheden in het empathisch luisteren.
• Het herkennen van eigen triggers
• Het aanmeten van een neutrale houding.

We gaan dieper in op
• Hoe ondersteuning bieden bij innerlijke conflicten.
• Het proces van boosheid bekeken vanuit Verbindende Communicatie en hoe we van hieruit anderen kunnen ondersteunen om boosheid te uiten zonder agressief gedrag.
• Hoe we impact beluisteren op groepsniveau.
• Het faciliteren van herstelprocessen via bemiddeling.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We putten uit onze ervaring met agressie en verbindende communicatie om je een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel was praktische oefeningen aangereikt. We vertrekken van eigen voorbeelden en oefenen met herkenbare casussen.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
3,5 vormingsdagen = 8 dagdelen omwille van voorbereidingstijd

Je kan een extra dagdeel aanvragen voor een halve terugkomdag als oefenmoment

START EN EINDUUR
9u30 - 16u30

VOOR WIE
Je hebt al een basisvorming gevolgd rond omgaan met agressie

OVER DE LESGEVER
Elke Fierens is meer dan 20 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond agressie, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtegoed van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten.

CONTACTGEGEVENS
Impuls VZW
Elisabethlaan 64
3200 Aarschot
016 56 95 68
info@impulsvorming.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
• Voldoende ruim lokaal waar de tafels aan de kant kunnen
• 5 flappen + flappenbord

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Impuls vzw
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector