ICOBA - Hoe word ik moderator van een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) - IN COMPANY

Met deze in company vorming kan je conflicten, die een grote impact hebben op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier. En je ontvangt een hergo-certificaat als je in een schriftelijk werk kan aantonen dat je een hergo in de praktijk hebt uitgevoerd.

Programma

‘Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere’
‘Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen’
‘Een vader beschadigt de brom?ets van zijn dochter na een heftige ruzie’

Voor jou herkenbare situaties?
Herstelgericht Groepsoverleg biedt hierbij een krachtige uitweg.

Tijdens het Hergo maakt de moderator een cirkel met slachtoffer, dader, steun?guren en andere betrokkenen in de context. De moderator stuurt het proces en laat alle betrokkenen gedachten en gevoelens uitwisselen rond de gebeurtenis. De moderator bewaakt dat de cirkel tot afspraken komt om herstel mogelijk te maken en de opvolging ervan vast legt.

In deze opleiding krijg je een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken in jouw voorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de kracht van de cirkel leert voelen en doorleven.

Het programma omvat 3 opleidingsdagen en 2 terugkomdagen.

Dag 1: Theoretisch kader en concretisering herstelgericht werken: historiek, inhoud en terminologie, belang van herstelgericht werken, inoefenen van het coördineren en modereren, belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid van context praktijkvoorbeelden als concrete illustratie
Dag 2: Organiseren van een herstelgesprek. Oefenen van een assessment en het oefenen van een tweegesprek
Dag 3:Oefenen van een herstelcirkel met meerdere betrokkenen. Link naar de praktijk en uitleg van de huiswerkopdracht.
Dag 4: Terugkomdag. Nadat je zelf al een aantal hergo’s georganiseerd hebt voorzien we een intervisiedag waarin uitwisseling en vraagstelling aan de trainer centraal staat.
Dag 5: Terugkomdag. Intervisie over ervaringen / implementatie in de eigen werkcontext.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Ervaringsgerichte mix van visie-input, reflectie, hersteltraining en oefeningen in het voeren van verschillende vormen van cirkels en gesprekken.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
3 opeenvolgende dagen + 2 terugkomdagen x 2 begeleiders = 20 dagdelen.

Na het traject kan je online intervisie aanvragen = 1 dagdeel per online intervisie.

START EN EINDUUR
9u00 - 16u00

VOOR WIE
Iedereen die conflicten en zware crisissituaties met zoveel mogelijk betrokkenen op een goede manier wil kunnen afhandelen.

OVER DE LESGEVER
Stijn Deprez (coördinator en trainer bij Ligand)
Michael Michiels (trainer bij Ligand)
Daan Heye (trainer bij Ligand)

Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze ontwikkeld zijn vanuit de praktijk en dat ze een voortdurende aanzet zijn tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs. Walk the talk. We leven in de dagelijkse praktijk en in de omgang met onze deelnemers voor, wat we met ons verhaal uitdragen. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek.

CONTACTGEGEVENS
Michael Michiels
Moorseelsestraat 148
8501 Kortrijk
0479 66 94 10
Michael.michiels@ligand.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ruim inspirerend lokaal waar stoelen in een cirkel kunnen staan.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Ligand - vzw Oranjehuis
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector