ICOBA - Altijd iets wat ons verbindt - Van anders omgaan met conflicten tot een herstelgerichte organisatiecultuur, met toelichting van de herstelpiramide - IN COMPANY

Met deze in company vorming kan je het perspectief van het herstel verruimen tot een positieve, integrale aanpak van probleemgedrag en conflicten en kan je dit toepassen op je organisatie.

Programma

Agressief, storend gedrag, een conflict, ruzie... . Straffen, terechtwijzen? Of herstel?

Je hoeft niet bij de pakken te blijven zitten. Je kan werken aan zichtbaar herstel: een sorry, een handdruk, een kusje... Maar herstel is ook nodig voor wat onzichtbaar is: niet langer angst, kwaadheid, wrok, wegvluchten, in een hoekje kruipen, buikpijn krijgen van de spanning.

Herstel start met de feiten, maar gaat verder. Het gaat om vrij worden van destructief recht (Nagy), om weer blij en vrij te kunnen leven. Je kan werken aan vrijheid in relaties na storend gedrag: tussen kinderen, jongeren en opvoeder, collega’s onderling.

Voor deze vorming vertrekken we van het levensstroommodel, pijnervaringen en destructief recht (Nagy). We gaan dieper in op agressief gedrag, probleemgedrag, conflict en conflict escalatie. In een volgende stap kom een herstelgerichte aanpak aan bod: het proces van herstel, de ethische implicaties, de relatie met een bestraffende aanpak en de klassieke justitie.
We verdiepen ons in wat dit kan betekenen voor je organisatie. Een werkomgeving kan doordrongen zijn van de herstelgedachte. Hoe je dit kan realiseren, leer je aan de hand van de ‘herstelpiramide’, een wetenschappelijk model, oorspronkelijk ontwikkeld in mijn doctoraatsonderzoek (2005) als kader voor een herstelgerichte gevangenis (en niet te verwarren met de preventiepiramide). Ze toont tal van praktische mogelijkheden hoe je aan de slag kunt met herstelgericht werken. Ze brengt orde in dit brede, complexe landschap. Ze wijst je de weg naar een positief en integraal herstel, dat de volledige organisatiecultuur doordesemt.

Je kan deze inhoud combineren met diverse criminologische thema’s, zoals agressief gedrag en puberteit en adolescentie, trauma en agressie, radicalisering en polarisatie, maatschappelijke veranderingen, postmoderniteit en gevolgen voor opvoeding en gezag, existentieel leren, de preventiepiramide...

In mijn wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde ik een heel eigen existentieel ecologische benadering. Deze opent rijke en onverwachte perspectieven op thema’s zoals delinquentie, bemiddeling en herstel. De in de vorming gehanteerde zijn wetenschappelijk onderbouwd en uniek.

De vorming kan klassikaal, een online lezing met break-out rooms is ook mogelijk.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
De werkvormen stemmen we af op jouw verwachtingen en ambities en de grootte van de groep deelnemers en bepalen we in overleg.

Een combinatie van methodieken en werkvormen is mogelijk, zoals:
• ex cathedra lezing, met powerpoint en mogelijkheid tot interactie en vraagstelling (vaste component).
• ervaringsdeling en casusbespreking.
• interactief werken rond herstel en het model van de herstelpiramide in kleine groepen, met oefeningen, invulbladen en plenaire terugkoppeling.
• ...

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Richtlijn is 1 vormingsdag = 2 dagdelen.
Meerdere dagdelen mogelijk volgens de verwachtingen.

START EN EINDUUR
Standaarduren, tussen 9u00 en 17u00, overeen te komen.
Ook avondsessies zijn mogelijk, bv. van 19u00 tot 22u00.

VOOR WIE
Iedere geïnteresseerde in conflict, herstel en bemiddeling en een bredere herstelcultuur.

OVER DE LESGEVER
Johan Deklerck is doctor in de criminologie, werkt aan de KU Leuven, is zelfstandig expert, auteur van o.a. de ‘preventiepiramide’ (Leuven: Acco, 2011) en van de ‘herstelpiramide’.

Hij is een vaak gevraagde spreker in binnen- en buitenland rond delinquentie en een herstelgerichte aanpak (o.a. bemiddeling), met wetenschappelijke expertise en uitgebreide praktijkervaring.

Hij was verbonden als docent aan de Master Européen en Médiation: Sion, CH, (2000-2010) en momenteel aan de Master en Médiation van de Université du Luxembourg sinds 2003 en aan de Master en Médiation, HES-SO, Genève sinds 2010.

In zijn wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde hij een heel eigen existentieel ecologische benadering. Deze opent rijke en onverwachte perspectieven op thema’s zoals delinquentie en probleemgedrag, preventie en herstel.

Zie www.johandeklerck.be voor meer info.

CONTACTGEGEVENS
Johan Deklerck
Molenstraat 2 bus 6
3110 Rotselaar

+32 473 853 473
johan.deklerck@gmail.com

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Beamer, geluidsversterking, wifi, flipchart.
Voor een lezing voor grote groep heb ik een headset, draadloze microfoon of een microfoon aan een lange, vrije draad nodig.
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een pluspunt.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 999 Opleider: Johan Deklerck
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector