Alle nieuws

Welzijn op het werk: helder, handig!

Om het welzijn op het werk te verbeteren, stelt de FOD Werkgelegenheid de nieuwe gids “Welzijn op het werk: helder, handig!” voor.

In de brochure vind je alle nodige info om het welzijn op de werkplek te verbeteren. 17 handige fiches geven uitleg over de basisprincipes van de wetgeving welzijn op het werk en concrete ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid.

 

Welzijn op het werk betekent ook aandacht voor agressie

Agressie valt onder de psychosociale risico’s want het kan heel wat gevolgen hebben.

Fiche 14 van de gids besteedt hier expliciiet aandacht aan. Hoe ga je er best als werkgever en als medewerkers mee om. Wat zijn de wettelijke verplichtingen?