Alle nieuws

Vormingen omgaan met agressie voor maatwerkbedrijven

Nood aan een opleiding om beter om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag? ICOBA en de vormingsfondsen voor sociale en beschutte werkplaatsen slaan de handen in elkaar. Het resultaat: 7 nieuwe vormingen rond zelfzorg en omgaan met weerstand, conflicten en agressie. Voor maatwerkers en maatwerkcoaches. Ontdek welke vormingen je kosteloos kan aanvragen.

Skilliant: ‘workshop omgaan met agressie’

Voor maatwerkers

Ga aan de slag met concrete problemen waarmee je te maken krijgt op het werk. De training wordt interactief, in kleine groepjes opgebouwd. Met een aantal richtvragen worden praktische handvaten en (gespreks)leidraden ingeoefend.

IN-Z: ‘Rust vinden en omgaan met (externe) agressie’

Voor maatwerkers en maatwerkcoaches

Agressie op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Mensen worden mondiger en assertiever, wat soms leidt tot agressief gedrag. Met oefeningen en praktijkvoorbeelden leer je beter omgaan met agressief gedrag. De oefeningen helpen je om je weerbaar te voelen tijdens dergelijke situaties.

Skilliant: ‘Intuitive Protection Response’

Voor maatwerkers en maatwerkcoaches

Intuitive Protection Response is een unieke benadering om met agressie om te gaan. Bij IPR vertrek je vanuit jouw lichaamstaal en -houding en niet zozeer vanuit het gedrag van de ander. Je wordt bewust van de impact van jouw lichaamstaal tijdens een incident en leert op een intuïtieve manier omgaan met allerlei vormen van agressie.

Groep maatwerk: ‘Verbindend omgaan met conflicten'

Voor maatwerkcoaches

Leer hoe je moeilijke conflictueuze situaties aanpakt en ombuigt naar een goede samenwerking. Ontdek hoe weerstand en agressie ontstaat en hoe je er op een gepaste wijze mee omgaat zonder de controle over de situatie te verliezen. Scherp je communicatievaardigheden aan en leer hoe je de controle behoudt over jouw emoties.

Groep maatwerk: ‘Verbindend omgaan met weerstand'

Voor maatwerkcoaches

Je leert weerstand opvangen op een positieve en effectieve manier. Mét behoud van je autoriteit en met oprechte interesse voor de ander. Met oefeningen en tips leer je effectief reageren op medewerkers die weerstand vertonen. Tijdens deze training staat ‘actief luisteren’ centraal en train je de LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) softskills met eigen voorbeelden.

Door actief te luisteren en door te vragen krijg je de oorzaak van de weerstand boven water om vervolgens samen naar een goede oplossing te zoeken.

Survivalacademie: ‘Omgaan met stress en werken met de Rustbox’

Voor maatwerkers

Iedereen heeft wel eens stress. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar als je er echt last van krijgt, wordt stress vervelend of zelfs ongezond. Tijdens deze vorming leer je wat gezonde en ongezonde stress is, wat stress met je doet en hoe je een antistressplan maakt. Je krijgt tips om vervelende stress vaarwel te zeggen. Met de rustbox leer je wat rustgevend is en wat werkt voor jou. Bewaar je eigen rustplan op je smartphone.

Survivalacademie: ‘Rust in hoofd en lijf: zelfzorg voor begeleiders maatwerkbedrijven’

Voor maatwerkcoaches

Hoe voorkom je dat je door het bos de bomen niet meer ziet en dat je uitvalt door te veel stress? Soms wordt ons stresssysteem zwaarder op de proef gesteld. Dit kan door de heftigheid van een incident, een herhaling van verschillende gebeurtenissen of de combinatie met andere werk en niet werkgerelateerde elementen. We krijgen chronische fysieke of mentale stressklachten.

Met de Rustbox krijg je rustbrengers aangereikt voor een betere zelfzorg. Wat is rustgevend en wat werkt voor jou? Je bewaart je eigen rustplan op je smartphone.