Alle nieuws

Fier op cluster vier

Cluster vier van MFC Inspirant aan zee zet zich hard in voor kwetsbare jongvolwassen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ze begeleiden hen in hun groei naar zelfstandigheid op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, vrije tijd, relaties en sociale contacten. Begeleiders botsen hierbij vaak op heftige en wisselende emoties en op lastig en grensoverschrijdend gedrag bij hun jongeren. De impact is groot, een beleid is nodig. Arktos hielp hen bij deze stevige klus, met financiële ondersteuning van ICOBA. Veerle Delember van Arktos gidst je door het proces.

 

De preventiepiramide van Johan Deklerck

Veerle Delember: "Om het proces te structureren, introduceerde Arktos tijdens een training de preventiepiramide van Johan Declerck. De deelnemers kregen uitleg over hoe ze dit model moesten interpreteren. Ze leerden over de verschillende niveaus van de piramide en vertaalden het model naar acties op de werkvloer."

 

12 actiepunten voor een strakke organisatie

Veerle Delember: “We onderzochten elke laag van de preventiepiramide. Vanuit deze analyse selecteerden we prioriteiten en formuleerden we 12 actiepunten om de dagelijkse werking strakker te organiseren, met een klemtoom op de vakantieweken. We werkten concrete acties uit voor elk niveau van de preventiepiramide. Van leefklimaatbevordering tot curatie.”

fundamentele preventie

fundamentele preventie

Inspirant aan zee greep de basis van de preventiepiramide aan met afspraken om het leefgroepklimaat te verbeteren.

Wat kwam uit de bus? Meer gezamenlijke maaltijden met verschillende groepen in hetzelfde gebouw tijdens de vakantie en in het weekend. Een schema en agenda voor thematische en verbindende activiteiten. Daarbij kunnen jongeren hun activiteiten kiezen en ook zelf activiteiten voorstellen.

algemene preventie

Algemene preventie

Het MFC bracht meer structuur in het teamoverleg dat plaatsvindt voor en tijdens de vakantie. Dit om een eensgezinde aanpak voor de vakantieactiviteiten te garanderen. Dat was nodig om de vakantiewerking goed voor te bereiden voor de verschillende groepen.

Enkele cruciale vaste agendapunten zijn: de sfeer in de leefgroepen en onder het personeel, het functioneren van de bewoners, de geplande activiteiten en een kritische kijk naar de eigen begeleidershouding.

specifieke preventie

Specifieke preventie

Inspirant aan zee maakte een aantal kernachtige afspraken rond probleemgedrag. Die afspraken volgen ze nu elke avond op.

Ze hebben ook meer aandacht voor rustmomenten voor de bewoners en ze maken het contact met de context zo laagdrempelig mogelijk.

curatie

Curatie

Inspirant aan zee optimaliseerde de werking van het crisisinterventieteam en stimuleert nu meer de herstelgesprekken met de jongeren.

Hiervoor formuleerden ze een aantal belangrijke voorwaarden en afspraken. Ze maakten een overzicht van de externe diensten die ze kunnen benaderen in noodsituaties.

Beleid met attitude

Veerle Delember: “De preventiepiramide leerde ons dat een goed beleid pas tot zijn recht komt als structurele maatregelen hand in hand gaan met attitudevorming van het personeel. Inspirant aan zee organiseerde een aantal vormingen en acties om de teams en de individuele teamleden hierin te versterken.

Begeleiders kregen inzicht in hun kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen met de kernkwadranten van Offman. Met de kernkwadranten stimuleerde het MFC een open feedbackcultuur. Ze organiseerden ook vormingsmomenten rond weerbaarheid, geweldloze communicatie en herstel.

Omdat het in een procesbegeleiding  belangrijk is om terug te blikken op wat er is blijven hangen en hoe de effecten op de werkvloer zichtbaar zijn, werden de medewerkers bevraagd."

 

 

Met dank aan Inspirant aan zee MFC en Arktos. Terecht fier op cluster vier!

 

Zelf advies nodig bij de ontwikkeling of optimalisatie van je agressiebeleid?