Alle nieuws

Regel materiële schade

Beschadigde kledij, een vernielde smartphone of een bekraste wagen. Het is maar een greep uit schadegevallen die in de zorg voorkomen. Agressie-incidenten brengen vaak materiële kosten met zich mee.

Regel is: stel schade zo snel mogelijk vast en zorg voor een snelle repartie of vergoeding. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een regeling te komen. We deden een rondvraag bij enkele organisaties.

Maak afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden. Naast wat er mogelijk is via verzekeringen, is het belangrijk om rond materiële schade enkele afspraken te maken. Uit onze rondvraag komen enkele basisprincipes naar voor.

maak afspraken over schade
Vergoed de schade bij medewerkers en cliënten

Eerste principe is dat de organisatie waarborgt dat de schade bij zowel medewerkers als bij cliënten vergoed wordt. Afspraken in dit kader hebben bijvoorbeeld vaak te maken met het dragen van dure kledij. Sommige organisaties raden dit expliciet af. Er zijn ook organisaties die het dragen van juwelen niet toestaan. Ze kunnen beschadigd geraken of gestolen worden. En ze houden een risico in op verwondingen in geval van een handgemeen.

Als iemand een trui van 500 euro wil vergoed krijgen, zal hier wel een woordje over gesproken worden.

Vergoedingen worden soms ook toegekend via een cascadesysteem: als een t-shirt nieuw is krijgt men een hoger bedrag dan als een t-shirt die 2 jaar oud is.

Het is steeds maatwerk

Tweede principe is dat het steeds maatwerk is. Elke schadegeval is verschillend en uniek in omvang, ontstaan en financiële impact. Analyseer de situatie grondig en bekijk welke de volgende stappen zijn.

De afhandeling van de schade is maatwerk, in nauwe communicatie tussen administratie, facturatie, verzekering, het team , de cliënt en zijn systeem.
Leer uit incidenten

Derde principe is dat je expliciet stil staat bij hoe je kan voorkomen dat er in de toekomst nog gsm’s sneuvelen, deuren worden ingestampt of rugzakken in de vijver belanden. Kortom, leer uit incidenten.

Hoe regel ik de financiële kant?

Dit is het terrein van de verzekeringen. Organisaties die we raadpleegden verwijzen naar de verzekeringspolis “burgerlijke aansprakelijkheid cliënten” van de werkgever. Die polis dekt in principe schade die door cliënten wordt berokkend. Er ontstaat wel eens discussie naar aanleiding van schade ten gevolge van agressie: werd de schade met opzet aangericht of niet? Of is de schade het gevolg van een fout van de begeleiding?

Bij grote bedragen kunnen we dit aangeven aan verzekering. Voor hen is het vaak belangrijk of er een ‘fout’ gemaakt is door begeleiding.

Sommige organisaties hanteren een getrapt systeem dat rekening houdt met de vrijstelling of franchise die verzekeringsmaatschappijen hanteren. Zo vertelde iemand ons dat hun regeling er als volgt uitziet:

  • Is de schade lager dan 25€? Dan trachten we een afbetalingsplan op te stellen met de cliënt via zakgeld (minderjarigen), mits expliciet akkoord van de cliënt want zakgeld zomaar inhouden mag niet (decreet rechtspositie minderjarigen) of via het loon(volwassenen), ook hier mits expliciet akkoord.
  • Ligt de schade tussen 25 en 250€? Dan spreken we ook een afbetalingsplan afop langere termijn. Dat kan bijvoorbeeld via vakantiewerk.
  • Bedraagt de schade meer dan 250€? Dan spreken we de verzekering aan. Dat kan de familiale verzekering zijn van de ouders of bewindvoerder of de polis burgerlijke aansprakelijkheid cliënten van de organisatie.

Als het om een klein bedrag gaat of als de verzekering niet wil tussenkomen, gaan we in overleg gegaan met de bewindvoerder. Heeft de bewoner zelf een verzekering? Heeft hij voldoende middelen om de schade te betalen?…

Dikwijls is het een gedeeld verhaal: een deel van de kosten is voor organisatie, een deel voor de bewoner.

Goed om weten: wanneer je vaak schadegevallen bij een verzekeringsmaatschappij indient, bestaat de kans dat de maatschappij het bedrag van je polis optrekt of zelfs helemaal uitsluit. Informeer je goed bij je verzekeringsagent. Dat is geen overbodige luxe.

Tip uit de praktijk

In De Oever vzw herstellen ze zo snel mogelijk materiële schade. Ze betrekken er zoveel mogelijk de persoon bij die de schade aanrichtte. De technische dienst maakt een factuur op van de schade. Zo krijgt de veroorzaker zicht op de kost van werkuren en materiaal om dingen te herstellen. Waar mogelijk laat de technische dienst de veroorzaker meehelpen. Als dat niet lukt, moet de veroorzaker op een andere manier de schade compenseren bij de technische dienst.

pleisterwerk

Vereffeningsfonds voor minderjarigen

Er bestaat in elke provincie een vereffeningsfonds voor minderjarigen. Dat fonds kan financieel tussenkomen wanneer blijkt dat een jongere bereid is schade die hij veroorzaakte te vergoeden maar daar de middelen niet voor heeft.

Belangrijke voorwaarde om op dat fonds beroep te kunnen doen, is dat er vanuit de benadeelde partij een klacht is neergelegd tegen die jongere. En dat er vanuit die klacht een bemiddeling tussen de jongere en de benadeelde partij gebeurde.

Deze bemiddelingen worden in Vlaanderen opgenomen door de diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling. Bevraag je verder bij hen als je meer wil weten over het vereffeningsfonds