Alle nieuws

Opvang en nazorg bij thuiszorg vleminckveld en i-mens

Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen zoals pesten, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie, verbale of fysieke agressie.

Zorg voor medewerkers na (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is belangrijk omdat confrontatie hiermee kan leiden tot ernstige psychologische en emotionele problemen. Ontdek hoe thuiszorg vleminckveld en i-mens medewerkers ondersteunen met opvang en nazorg. Lees meer over hoe ICOBA de diensten voor gezinszorg ondersteunt met informatie en tools.

Opvang en nazorg in thuiszorg vleminckveld

Thuiszorg vleminckveld is een thuiszorgorganisatie in het Antwerpse. Zorgcoördinator en preventieadviseur Yolis Van Dorsselaer vertelt hoe ze in hun dienst zorg dragen voor medewerkers na een incident.

Een luisterend oor

Vleminckvelders die werden geconfronteerd met grensoverschrijdend of agressief gedrag kunnen bellen naar een collega waar ze zich goed bij voelen. Dat kan ook buiten de werkuren. Iedereen heeft een werkgsm waardoor privénummers niet gedeeld moeten worden.

Daarnaast kunnen medewerkers bellen met hun rechtstreeks verantwoordelijke. Dat is de regioverantwoordelijke. Als deze niet bereikbaar is, worden ze meteen doorverbonden met de permanentie. Die is verzekerd van 8:00 tot 16:30 en wordt bemand door een permanentieverantwoordelijke, bijgestaan door regioverantwoordelijken. Het zijn allemaal maatschappelijk werkers.

 

Afbeelding
quote Yolis van Dorsselaer opvang en nazorg

 

De permanentie ondersteunt de medewerker via telefoon. De leidraad voor het gesprek is de grens van de medewerker die overschreden werd. Dit is een belangrijk principe in hun opvang en nazorgbeleid. De permanentie kan voorstellen dat de medewerker:

  • Naar huis gaat en even tijd neemt voor zichzelf.
  • Naar het hoofdgebouw komt voor een diepgaander face to face gesprek.
  • Naar de huisarts gaat.

Er is altijd iemand aanwezig in het hoofdgebouw. De getroffene kan daar ventileren in een face tot face gesprek. Weet de permanentie er geen raad mee? Dan kunnen medewerkers altijd bij Yolis terecht.

Daarnaast nemen twee regioverantwoordelijken de rol van vertrouwenspersoon op zich. Thuiszorg vleminckveld deed nog geen beroep op de externe preventiedienst IDEWE voor een incident met cliënten. Ze hadden nog geen situatie waarbij ze dachten: ‘Hier geraken we niet uit’

Bespreek het incident met de cliënt

Na een incident neemt de regioverantwoordelijke contact op met de cliënt en plant een bezoek om het incident te bespreken. Yolis vertelt dat ze altijd aan de medewerker vragen of deze wil aansluiten. Soms is de medewerker bereid om in gesprek te gaan met de cliënt, maar weet deze niet goed hoe en wil hij of zij daar ondersteuning bij. Ook de cliënt wil weleens een gesprek met de medewerker, al of niet in aanwezigheid van de regioverantwoordelijke.

Iedereen is mee

De opvang en nazorgprocedure komt aan bod tijdens het inscholingstraject voor alle nieuwe medewerkers. Jaarlijks organiseert thuiszorg vleminckveld een traject voor alle nieuwe medewerkers. Tijdens het jaarlijks personeelsfeest voor alle medewerkers stellen ze altijd een aantal nieuwe gezichten voor. Dit jaar zetten ze de ergocoaches en de vertrouwenspersonen in de kijker.

Opvang en nazorg in i-mens

Ook i-mens werkte een duidelijke procedure uit. Die kwam er naar aanleiding van een risicoanalyse in 2021 rond psychosociale risico’s uitgevoerd samen met hun externe preventiedienst. Bij de vragen die over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag gingen was er een behoorlijk hoog percentage van medewerkers dat aangaf ermee geconfronteerd te worden (+/-10%).

Daarom werd een interne werkgroep opgericht met als eerste focus het uitwerken van een stappenplan. Dat stappenplan wijst medewerkers de weg naar opvang en nazorg. Het biedt overzicht bij wat te doen naar de klant en naar of voor de leidinggevende.

 

Afbeelding
stappenplan i mens hangt op aan bureau met plant


Nieuwsgierig? Download het stappenplan met duiding.

In een van de volgende artikels gaan we dieper in op het meldsysteem binnen i-mens om incidenten vlot en eenvoudig te melden, te registeren en op te volgen.

Maak werk van opvang en nazorg

Geïnspireerd? Introduceer of verbeter opvang en nazorg in jouw dienst voor gezinszorg. 

Met opvang en nazorg kan je het natuurlijke verwerkingsproces van medewerkers ondersteunen en ervoor zorgen dat ze de gebeurtenis een plaats geven in hun leven. Zo verminder je gezondheidsklachten, ziekteverzuim en personeelsverloop.

Wat is een schokkende gebeurtenis? Hoe vang je de eerste emoties op en hoe zorg je voor medewerkers op langere termijn? ICOBA ondersteunt je met informatie, tools en campagnemateriaal.