Opvang en nazorg na agressie

Een ingrijpende of schokkende gebeurtenis, zoals een incident met grensoverschrijdend of agressief gedrag tijdens het werk, roept hevige emoties op. Het maakt het dagelijks functioneren soms moeilijk tot zelfs onmogelijk voor wie getroffen werd of er getuige van was.

Met opvang en nazorg kan je het natuurlijke verwerkingsproces van (doelgroep)medewerkers, cliënten of klanten ondersteunen en zorgen dat ze de gebeurtenis een plaats geven in hun leven.

Zo verminder je gezondheidsklachten, ziekteverzuim en personeelsverloop. Meestal zijn mensen goed in staat om, met enige interne ondersteuning, de schok zelf te verwerken. Volg hen dus goed op. Zorg dat er in je organisatie mensen aanwezig zijn met kennis en vaardigheden rond opvang en nazorg. Zo nodig kunnen zij mee inschatten of externe therapeutische begeleiding noodzakelijk is.