Alle nieuws

Omgaan met zelfverwonding en suïcidaliteit bij cliënten met emotionele & gedragsproblemen in combinatie met een mentale beperking

Icoba vernam van de agressiecoaches van Pedagogisch Centrum Wagenschot dat ze de laatste jaren meer en meer te maken krijgen met jongeren met ernstige automutilatie of suïcidaliteit. Ondanks een beleid rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag, blijft dit gedrag hen voor uitdagingen stellen.

Het blijkt erg moeilijk om vorming rond dit thema te vinden voor deze specifieke doelgroep. ICOBA ging op zoek naar informatie, experts en opleiders. 

Vorming 'Omgaan met zelfverwonding en zelfmoord(poging) bij personen met een beperking’

Foto Johan De Groef

ICOBA neemt deze vorming op in het in company aanbod, Johan de Groef is de opleider.

Johan is oud directeur van Zonnelied, psychotherapeut en orthopedagoog met 40 jaar praktijkervaring. Waaronder 30 jaar in de sector met personen met een mentale beperking en problemen inzake geestelijke gezondheid.

Met deze vorming leer je hoe je zelfverwonding en zelfmoordpoging bij personen met een beperking kan interpreteren, begrijpen en mogelijks verklaren. Voor de professional die op zoek is naar meer dan enkel tips en tricks.

Begrip leidt tot meer grip op de problemen. Zo draag jij bij aan een verbeterde levenskwaliteit van je cliënt en de kwaliteit van het leven en werken van professionelen.

Haal deze vorming in huis.

Centrum voor consultatie en expertise

Het centrum voor consultatie en expertise (CCE) is een interessante site rond de aanpak van ernstig probleem gedrag, waaronder zelfverwonding.

'Zelfverwonding' van CCE

Het CCE bracht in 2017 dit 356 pagina's tellende boek uit van de redacteurs Hendrikse, B., Heuvel, J. van den en Gosenshuis, G. 

Afbeelding
cover en achterkan boek zelfverwonding

Het boek 'Zelfverwonding' beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

Zelfverwondend gedrag is een van de meest indringende vormen van probleemgedrag waarmee ouders, familie en professionals te maken kunnen krijgen.

Bij een persoon die zelfverwonding toont, kunnen veel verschillende factoren een rol spelen. Juist het opsporen van het samenspel van die verschillende factoren is lastig.

De auteurs van dit boek kiezen voor een aanpak waarbij de diagnostiek gericht is op het formuleren van een idiografische theorie.Een idiografische theorie is een samenhangend geheel van professionele veronderstellingen waarin de perspectieven van verschillende disciplines aan bod komen.

Deze theorie geeft antwoord op de vragen: ' Waardoor is dit ernstige zelfverwondend gedrag ontstaan?''  En vooral: 'Waardoor het kan voortbestaan bij juist déze persoon in deze specifieke context?'

Bestel of download gratis het boek.

Risicofactoren voor suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Het Tijdschrift voor Psychiatrie publiceerde een artikel over ‘risicofactoren voor suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking’. Minder lezen? Wij vonden een samenvatting.

'Vastgelopen' van Jacques Heijkoop

cover boek Vastgelopen van JJacques Heijkoop

DIt standaardwerk van Jacques Heijkoop werd uitgegeven in 1995 door Uitgeverij Boom/ Nelissen en telt 199 pagina’s.

Het is een praktisch boek over vastgelopen mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen.

Het boek staat vol herkenbare problemen zoals zelfverwonding en geeft erkenning voor het gevoel van de vastgelopen persoon en de omgeving.

Jacques Heijkoop beschrijft een zeer respectvolle zienswijze van het probleem en eventuele behandeling of begeleiding hiervan.

Interesse? Bestel het boek.

Een lezing van Imke Baetens

Zoek je een goede spreker rond zelfverwonding bij normaal begaafde jongeren? Dan is Imke Baetens van de VUB een aanrader. Zij kan goed de link leggen tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

'Een boom met wrange vruchten' van W.A. Schipper

cover een boom met wrange vruchten omgaan met suicidialiteit en zelfverwonding

W.A.Schipper schreef het 232 pagina's tellende proefschrift 'Een boom met wrange vruchten. De ontwikkeling van een observatieprotocol voor het onderzoeken van situaties rond zelfverwondend gedrag.'

Zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke handicap komt gewoonlijk in wisselende mate voor.

Dit boek beschrijft een onderzoek waaruit bleek dat dit gedrag in veel gevallen samenhangt met situaties waarin het plaatsvindt.

Het resultaat is een observatieprotocol waarmee verzorgers voor hun cliënten kunnen nagaan of er een dergelijke samenhang bestaat. Wat een aanpak op maat van dit probleemgedrag mogelijk maakt.

Geprikkeld? Download het proefschrift.

 

Met grote dank aan alle medewerkers en organisaties die ons hielpen bij deze zoektocht.