Competenties versterken

Stel medewerkers in staat om de visie en beleidsmaatregelen waar te maken, risicovolle situaties aan te kunnen en om juist te handelen bij agressie-incidenten. Informeer, train en voorzie coaching en intervisie.

Welke competenties versterken?

  • Verhoog de kennis en het inzicht van medewerkers in hun eigen rol bij het ontstaan, aanwakkeren en de-escaleren van conflicten en agressief gedrag.
  • Reik hen vaardigheden aan om goed met hun eigen emoties om te gaan, bv. via een training 'verbindend communiceren' of emotie- en stressregulatie.
  • Leer medewerkers gepast omgaan met incidenten, zodat ze de juiste reactie kunnen formuleren en in staat zijn de relatie mee te herstellen.
  • Ondersteun medewerkers in het collegiaal opvangen van elkaar en van de doelgroep na incidenten.

Heb oog voor nieuwe medewerkers

Zorg voor een stapsgewijze inwerkperiode met stap-voor-stap informatie en verwachtingen. Wat moet een nieuwe medewerker weten en kunnen na een dag, een week, een maand, een half jaar? Geef tijdig informatie over de visie, het beleid en de maatregelen om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren. Organiseer voorlichting en training en geef regelmatig feedback. Werk eventueel met een mentor, peter of meter.

Zorg voor een interne trainer rond omgaan met agressie

Om de basisvaardigheden rond omgaan met agressie vlot aan te leren bij nieuwe medewerkers en op te frissen bij de medewerkers die er al langer werken, is het handig om een interne trainer aan te stellen. Deze zet je flexibel in naargelang de noden. Zo kan je je trainingen ook meer op maat uitwerken. Er bestaan heel wat train-de-trainer-opleidingen rond het thema omgaan met agressie.