Ontwikkel en stuur je agressiebeleid bij met de 6 W's

Het 6-W-model is een werkmodel om je beleid rond omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag te ontwikkelen en te verankeren. Het omvat de fasen van 'Willen' – 'Weten' – 'Wegen' – 'Werken' – 'Waken' en wordt ondersteund door 'Waarborgen'.

Afbeelding
hrthjtrhtrhtrhtrh

 

Vijf W’s vormen een bal die tegen een helling omhoog rolt met als centraal element ‘Willen’. De zesde W zorgt dat de bal omhoog kan blijven rollen.
   
Dit model toont dat voor het realiseren van een veilige, gezonde en prettige werk- en leefomgeving een continu verbeterproces nodig is, waarbij de resultaten worden geborgd.

De 6 W’s lopen in realiteit soms door elkaar. Soms zet je best een stap terug om een volgende stap beter te nemen. Stel dat je bij het uitwerken en invoeren van een maatregel vaststelt dat die keuze nog niet gedragen wordt door je medewerkers. Dan zet je een stap terug naar ‘Willen’.
Je creëert eerst draagvlak of weegt af of deze maatregel wel bij je visie past.