Sensibiliseer en informeer je medewerkers

Zorg er voor dat iedereen de maatregelen van je agressiebeleid en je visie op agressie kent en ze ook toepast. Werk een campagneplan uit om je medewerkers te informeren en te sensibiliseren. Bepaal hoe je hen aanspreekt en activeert om mee te werken.

Bepaal wie je wilt bereiken

Breng je doelgroep in kaart. Ga na wie de betrokken partijen zijn die nodig zijn om je acties waar te maken.

Wat wil je zeggen?

Verwoord je doelstelling in een heldere en eenvoudige boodschap.
Zet ze om in een p(l)akkende slogan. Maak met je boodschap mensen bewust van het probleem of van het belang van je actie.

Je kunt voor de verschillende doelgroepen een andere boodschap hebben. De ene groep wil je misschien enkel informeren over de stand van zaken. Van een andere groep wil je een duidelijke mening horen over je plannen. Van nog anderen verwacht je concreet advies of wil je dat ze echt zin krijgen om mee te werken en mee te beslissen.

Leidinggevenden zijn belangrijke tussenschakels. Neem in je campagneplan acties op waardoor leidinggevenden zich geïnformeerd en gesteund voelen door de directie om het beleidsplan verder uit te dragen en de maatregelen uit te voeren. Neem ook acties op zodat leidinggevenden het beleid en de acties vertalen naar de eigen teams waardoor de medewerkers zich gesteund voelen. Zo verhoog je de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap op de verschillende niveaus.

Campagnestrategie

Je hebt een overzicht van alle doelgroepen en je weet wat je wilt communiceren.
Zet nu alles op een rij en bepaal je strategie:

 • Hoe start je?
 • Wanneer richt je je naar wie? En is dat individueel, in subgroepen of de volledige groep?
 • Wie trekt en begeleidt de bekendmaking en communicatie?
 • Hoe ga je communiceren: mondeling, schriftelijk, met beeldmateriaal, geluidsfragmenten…
 • Met welke middelen ga je communiceren: live, op papier, met gebruik van online tools…  
 • Met welke ondertoon: zakelijk, humoristisch, persoonlijk...

Betrek verschillende media en werkvormen in je campagneplan. De doelgroep, de beschikbare financiën en tijd bepalen de combinatie. Een aantal mogelijkheden:

 • Thema of agendapunt tijdens een personeelsdag of ander overlegmoment
 • Workshops
 • Een ‘brandoefening’ voor bv. het inoefenen van een procedure
 • Mailing
 • Info op intranet
 • Een bericht of artikel in het personeelsblad, met de belangrijkste boodschap in de kop
 • Affiches
 • Folders