Wat is een schokkende gebeurtenis?

Een hevig verbaal of fysiek agressieincident, zelfdoding, een overval of ramp zijn voorbeelden van schokkende gebeurtenissen. Ze gaan vaak gepaard met hevige emoties en lichamelijke reacties.

Je kan je kwetsbaar, machteloos, angstig of verdoofd voelen. Dit kan gepaard gaan met lichamelijke reacties zoals hartkloppingen, gespannen spieren, slaapproblemen, … Als schokkende gebeurtenissen niet goed verwerkt worden en reacties niet gedaald zijn na 1 tot 3 maanden, kan dit psychosociale gevolgen hebben zoals: depressie, arbeidsongeschiktheid of posttraumatisch stresstoornis. Langdurige en herhaalde incidenten vergroten het risico op deze klachten. Soms voel je helemaal niets en ervaar je na enige tijd een terugslag. Hoe je ook reageert: het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Een gebeurtenis kan schokkend zijn voor wie het rechtstreeks meemaakte en voor wie er getuige van was.

Wat is de definitie van een schokkende gebeurtenis?

De definitie volgens DSM-5: “de betrokkene is blootgesteld aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld.”

Wat zijn kenmerken van een schokkende gebeurtenis?

Een schokkende gebeurtenis heeft volgende kenmerken:

  • Er is een grote en plotse kloof tussen de eisen van de omgeving en de mogelijkheden van het individu. Er gebeurt veel tegelijk en het gaat allemaal heel snel.
  • De gebeurtenis valt buiten het alledaagse. Er gebeurt iets wat hij zich niet kan voorstellen.
  • De getroffene wordt geconfronteerd met zijn eigen kwetsbaarheid. Hij voelt zich bedreigt en verliest zijn gevoel van veiligheid. Hij voelt zich machteloos: hij heeft geen controle over de situatie.
  • De gebeurtenis lokt intense stressreacties uit

Bron: Kleber & von Genau, 1994; gersons,1995 The human link, expert in psychisch welzijn