Voer een bemiddelingsgesprek na conflict of agressie

Is het gesprek tussen betrokken partijen na een conflict of een agressie-incident moeilijk? Schakel een neutrale bemiddelaar in. Dit kan een collega of een externe persoon zijn. De bemiddelaar probeert de communicatie weer op gang te brengen en tracht tot een overeenkomst te komen tussen slachtoffer en dader over hoe de schade hersteld wordt.Let op: dit vraagt wel training, ervaring en vertrouwen.

Voorbereiding

Is dit niet het geval, zoek een andere bemiddelaar. Bij gebrek aan vertrouwen is een bemiddelingsgesprek gedoemd te mislukken.

Gebruik het 7-i model van prof. Martin Euwema.

  1. ISSUES: waar draait het echt om? Wat zijn de conflictkwesties voor beide partijen.
  2. INDIVIDUEN: wie zijn de mensen in dit conflict? Denk aan persoonlijkheid, conflicthanteringsstijl en dergelijke.
  3. INTERDEPENDENTIE of onderlinge afhankelijkheid: welke relatie hebben de partijen? Hoe afhankelijk zijn ze van elkaar?
  4. INTERACTIE: hoe gaan ze met elkaar om? Hoe reageren ze op elkaar?
  5. IMPLICATIES: wat zijn de gevolgen van hun interactie voor het verloop van het conflict maar ook voor mogelijke oplossingen?
  6. INSTITUTIE: hoe ziet het ruime kader waar het conflict in plaatsvindt eruit? Welke invloed heeft dat kader?
  7. INTERVENTIES: welke tussenkomsten zijn mogelijk? Wie kan ze uitvoeren? Wat probeerden ze zelf al en wat nog niet?

TIP: leg deze vragen op tafel of schrijf ze op een flip-over. Wanneer je met de betrokkenen in gesprek gaat, krijg je zo inzicht in het conflict en wordt het mogelijk om het te proberen oplossen.

En zorg dat er voldoende tijd is.  Maak desnoods een vervolg afspraak.

Gespreksstappen

  • Benoem het doel: een oplossing vinden en de samen werking herstellen.

  • Bespreek een aantal gespreksregels: spreek voor jezelf, luister naar elkaar, speel op de bal niet op de man

  • Vermeld de voorgeschiedenis van het gesprek en leg nogmaals uit hoe het gesprek zal verlopen.

Vat zo helder en neutraal mogelijk de individuele gesprekken samen. Noem in je analyse slechts te feiten. Gebruik eventueel het 7-i model uit de voorbereiding.

Geef partijen ruimte om te reageren en het conflict vanuit hun invalshoek te formuleren.  
Nu komen de meeste emoties los. Wees extra alert en houd de regie en gespreksregels strak in handen. Vat regelmatig samen en check of de andere partij het goed begrepen heeft. Schrijf de belangrijkste punten zichtbaar op een flip-over.

Rangschik ze in mate van belangrijkheid. Betrek daarbij de belangen en behoeften van alle partijen.
Ga na of die op een andere manier ingevuld kunnen worden, zonder de andere partij daarbij te hinderen. Laat hen samen gemeenschappelijke belangen benoemen.

Overloop bovenstaande lijst en vraag beide partijen om voor elk punt oplossingen te formuleren. Noteer ze allemaal.
Laat hen samen een oplossing kiezen en ga na of ze er beiden voldoende achterstaan.

Maak samen concrete afspraken. Stel zo nodig een actieplan op waarin je omschrijft wie wat gaat doen tegen wanneer en hoe.
Spreek een nieuw moment af om te evalueren of te gekozen oplossingen werken.